Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Anoniem melden

Professionals kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen.

Een professional kan niet anoniem melden. Alleen bij hoge uitzondering als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt. Van de professional wordt verwacht dat die conform de meldcode handelt. Wat hierbij helpt is advies vragen bij Veilig Thuis en het 5 stappenplan van de meldcode.

Anoniem melden heeft als consequentie dat betrokkenen over wie de melding gaat, wantrouwig worden naar hun sociale omgeving. Of sterker: ze verdenken een verkeerd persoon, die de melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Bovendien kan anoniem melden ertoe leiden dat belangrijke informatie niet gebruikt kan worden in het gesprek met betrokkenen, omdat dat herleidbaar is naar de melder. Het gemis van die belangrijke informatie maakt het gesprek met betrokkenen voor Veilig Thuis medewerker lastiger.