Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

De werkdag van Yvo Ploeg, Specialist Tijdelijk Huisverbod

“Mijn vaste piket dag is de maandag. Op die dag log ik tussen 08.30 en 17.00 uur in op de piketlijn. De hulpofficier van justitie van de politie (HOvJ) doet hetzelfde.

Fysiek geweld
Om 08.30 uur word ik gebeld. De HOvJ vertelt dat er de avond van tevoren een ruzie tussen twee partners fysiek uit de hand is gelopen. Een persoon is aangehouden. Twee minderjarige kinderen waren getuige van dit geweld. Hij geeft aan dat het verstandig is om de situatie samen goed te bekijken.

Ik maak op basis van zijn melding een casus aan. We spreken af op het politiebureau in Apeldoorn en verzamelen alle relevante informatie over de casus. Er was eerder al eens aangifte gedaan. Ik kijk of de aangehouden persoon bij Veilig Thuis bekend is, of er kinderen aanwezig zijn en wie er allemaal op het adres ingeschreven staat. De HOvJ checkt of er eerdere incidenten bekend zijn, die voor ons onderzoek van belang zijn.

Twee kanten van het verhaal
We maken een afspraak met het vermeende slachtoffer, in dit geval een vrouw. We gaan langs bij haar thuis en luisteren naar haar verhaal. Het stel heeft twee minderjarige kinderen. Tijdens ons gesprek worden deze door de buurvrouw opgevangen. Het gesprek met de moeder geeft ons een duidelijk beeld van haar kant van het verhaal. We rijden aansluitend naar het cellencomplex in Apeldoorn. Hier zit haar partner vast. We vertellen hem wie wij zijn en waarom wij met hem het gesprek aan willen gaan. Ik leg uit dat ons werk naast het strafrechtelijk proces loopt. Wij beoordelen de mate van veiligheid en niet de schuldvraag. Het gaat ons om de directe veiligheid van alle betrokkenen.

Burgemeester
Geen enkele casus is hetzelfde. Dat is soms lastig, maar ook wat deze functie zo interessant maakt. Een ‘Specialist Tijdelijk Huisverbod’ ben je niet, dat word je na verloop van tijd.

Samen met de HOvJ bespreek ik de casus. We vullen een risicotaxatie-formulier in. Aan het einde van de dag bellen we de burgemeester. Hij volgt ons advies op en legt een huisverbod voor 10 dagen op.

De opvolging
Tijdens het huisverbod ben je voor alle betrokken partijen contactpersoon. Wij noemen deze periode ‘de opvolging’. De risicotaxatie tot aan het advies aan de burgemeester is dus de eerste dag. Dag twee tot en met tien is de opvolging.

De man heeft aangegeven bij zijn broer te verblijven en zich aan het huisverbod te houden. Hij heeft van ons duidelijk te horen gekregen, dat een overtreding van het huisverbod een misdrijf is. De dagen daarna spreek ik zowel de man als de vrouw opnieuw. Ook spreek ik de kinderen individueel op school.

Partnergesprek
Beide partners geven aan open te staan voor een partnergesprek. In bijzijn van Veilig Thuis kunnen we dat organiseren. Ik doe dit altijd op het gemeentehuis. De hulpverlening (sociaal wijkteam) die in dit geval reeds betrokken was, schuift bij het gesprek aan. We hebben het over het moment als het huisverbod afloopt. Welke afspraken maken we hierover met elkaar? Naast de hulpverlening stem ik ook af met het CJG, de scholen, reclassering, huisarts, wijkagent, en de adviseur van de burgemeester.

Veiligheidsplan
Op basis van alle gezamenlijke afspraken, schrijf ik aan het einde van het huisverbod een veiligheidsplan. Hier staan, naast de afspraken, ook de betrokken partijen in. Ik gebruik dit veiligheidsplan ook als overdrachtsdocument aan de hulpverlening. Veilig Thuis sluit zijn betrokkenheid af na het aflopen van het huisverbod. Een tijdelijk huisverbod kan nog eenmaal verlengd worden met achttien dagen. Hiervoor schrijven we op dag acht een advies richting de burgemeester (aflopen of verlengen).

Korte en snelle interventie
De regie die je voert tijdens een huisverbod is een korte en snelle interventie. Vaak hoor ik aan het einde van het traject dat men dankbaar is voor de inzet van Veilig Thuis (en de ketenpartners).”

Lees hier het hele interview met Yvo Ploeg, Specialist Tijdelijk Huisverbod, in het magazine “5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland” (pagina 28/29).