Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis
28 augustus 2018

Open Sollicitaties Arbeidspool Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Een ieder, die te maken heeft met – een vermoeden van – geweld binnen afhankelijkheidsrelaties, kan terecht bij Veilig Thuis voor deskundig advies en ondersteuning en/ of het doen van een melding.

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, doorbreekt acute onveilige situaties en maak analyse van de aard en omvang van geweld. Veilig Thuis werkt samen met netwerkpartners om de veiligheid duurzaam te borgen en de juiste hulp te organiseren.

Veilig Thuis is op zoek naar werknemers voor de functie:

Medewerker Veilig Thuis voor diverse regio’s

(standplaats Apeldoorn)

Functiebeschrijving

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt geregeld professionals voor tijdelijke inzet als medewerker Veilig Thuis binnen de regio Noord en Oost Gelderland. Het betreft inzet met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd OF inhuur van ZZP professionals voor de interim vervulling van taken.

Profiel medewerker

De Medewerker Veilig Thuis geeft advies en neemt meldingen van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling aan. Bij een melding wordt beoordeeld, of, en zo ja, in welke mate er sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Op basis van de uitkomst stel je vast, wat er nodig is om de veiligheid te kunnen borgen en geweld te stoppen en welke interventies noodzakelijk zijn voor de veiligheid, organiseer je hulp en draag je over aan de hulpverlening.

Functie eisen

  • Afgeronde HBO-opleiding (sociale studies);
  • Kennis van de geldende en wettelijke kaders;
  • Kennis van kindermishandeling en huiselijk geweld zoals gezinssystematiek, agressie, geweldspatronen, seksueel geweld;
  • Kennis van hulpaanbod en methodieken;
  • Deelname aan 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid;
  • In bezit van rijbewijs en in bezit auto
  • Verklaring omtrent gedrag;
  • SKJ (voor)registratie (kwaliteitsregister jeugd);
  • Bereid om buiten kantooruren en/of in de weekeinden te werken.

Arbeidspool VT NOG

Wij willen professionals graag aan ons binden. Daartoe hebben wij een arbeidspool waar geregeld een beroep op kan worden gedaan voor inzet van een korte of langere periode.

Arbeidsvoorwaarden conform CAO-jeugdzorg, inschaling obv opleiding & ervaring in schaal 9 of 10. Bij interim inzet passend uurtarief.

Contactinformatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Judith Lohn, Manager Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, telefoon 088 500 1100.

Je motivatiebrief, cv en het aantal beschikbare uren kun je per mail richten aan Hylke Tielenburg, HR medewerker via: sollicitaties@veiligthuisnog.nl.