Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Stage arts bij Veilig Thuis

Volg je een profielopleiding of ben je in opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid? Dan nodigen we je graag uit om stage te lopen bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. 

Tijdens je stage maak je als aios kennis met de diverse taken en werkwijze van Veilig Thuis. Deze worden door een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen in multidisciplinaire samenwerking uitgevoerd.

Je focus ligt daarbij op het werk van de vertrouwensarts, die betrokken is bij casuïstiek waar sociaal-medische expertise gevraagd wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om letsels, seksueel misbruik, PCF, risicozwangeren, psychiatrie, middelengebruik en medische aandoeningen. Het werk van de vertrouwensarts is zowel adviserend (intern binnen MDO’s) als uitvoerend (mee op huisbezoek, advies geven aan (para)medici). Nadat je in het begin hebt mee gekeken, is het de bedoeling dat jij in afstemming ook zelfstandig (deel)taken uitvoert.

We gaan er vanuit dat je ook zelf leer- en ontwikkelingsdoelen hebt opgesteld. In overleg met de stagebegeleider wordt het stageprogramma zo opgesteld dat je hier ruimschoots aan toe komt.

Betrokken van A tot Z
Wat doet een vertrouwensarts binnen Veilig Thuis? Ze zijn sparringpartner voor artsen en andere professionals uit de medische en paramedische wereld. In een adviesgesprek wordt samen verkend wat de opties zijn om de cliënt te helpen; melding is lang niet altijd aan de orde, maar wel als dat nodig is.

Bij meldingen met veel medische componenten zoals letsel bij een jong kind, gaat de vertrouwensarts ook zelf in gesprek met ouders, benadert betrokken medische hulpverleners en zorgt dat er medisch-forensisch onderzoek wordt gedaan als dat nodig is. Ook het ondersteuning bieden aan de medewerkers van Veilig Thuis is heel belangrijk en daarnaast behoort regelmatig overleg over casuïstiek met de ziekenhuizen in de regio, voorlichting geven aan het
(para)medisch netwerk en interne kwaliteitsadvisering tot de taken.

Samen de veiligheid borgen
Vertrouwensartsen zijn samen met de medewerkers van Veilig Thuis en de gedragswetenschappers verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van de cliënt. Hiervoor is verbinding met externe professionals essentieel om tot een gezamenlijk geïntegreerd plan te komen.

Meer weten over het werk van een vertrouwensarts?
Lees hier het hele interview met vertrouwensarts Lia Jak in het magazine “5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland”.

Lees hier het interview “5 vragen aan de vertrouwensarts” met Jet van Domselaar op de website van Arts Maatschappij+Gezondheid.

Ben je enthousiast?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over een stage? Neem dan contact op met Lia Jak, Vertrouwensarts. Ze is bereikbaar via: 088 500 1100.

Wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitaties@veiligthuisnog.nl, onder vermelding van de vacaturenaam.