Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Vacature lid Raad van Toezicht Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (VTNOG) is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor iedereen van 0 tot 100+ jaar die hulp nodig heeft. VTNOG heeft een betrokken en deskundig team van maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, waar men zorgen over zichzelf, een kind, een gezin of partner, aan kan voorleggen.

We zoeken een verbindende en ervaren toezichthouder
met een hart voor de doelgroep van onze organisatie.

Onze missie: Samen stoppen wij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onze visie: Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een in de statuten verankerd orgaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van VTNOG en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden af.  De Raad van Toezicht van VTNOG bestaat uit drie leden.  Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt onder andere gekeken naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele en bedrijfsmatig achtergrond van de leden.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over het volgende profiel:

 • Een ruime professionele ervaring en kwaliteiten op bestuurlijk niveau
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang), eventuele nevenfuncties zijn inzichtelijk
 • Affiniteit met het werkveld alsmede de doelstelling van VTNOG
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van VTNOG bewerkstelligen
 • Werkzaam zijn of ‘opereren’ in het maatschappelijke veld
 • Kennis hebben van het verzorgingsgebied van VTNOG
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen om het beleid van VTNOG en het functioneren van directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie
 • Werkgever van de directeur-bestuurder
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen
 • Het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving
 • Het houden van toezicht op het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.

Kennis van het sociaal domein en HR is een pré.

Organisatie
Deze organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder. Zij wordt ondersteund door een tweetal MT-leden die gezamenlijk direct leidinggeven aan de circa 90 medewerkers. Mede door de ‘platte organisatiestructuur’ zijn de lijnen binnen VTNOG kort.

VTNOG werkt in opdracht van de 22 gemeenten in de regio Noord en Oost Gelderland (Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen). Met een budget van 8 miljoen wordt gewerkt aan de doelstellingen.

De organisatie werkt vanuit de kernwaarden:

 • Vakmanschap
 • Ontwikkelingsgericht
 • Samenwerkend

Onkostenvergoeding

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is.
Honorering geschiedt op basis van een onkostenvergoeding € 205,- als lid per vergadering en een vergoeding van € 0,27 cent per kilometer voor alle werkzaamheden in dit kader. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Praktische informatie

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met directeur-bestuurder Azime Gülhan. Zij is te bereiken via 088 500 11 00.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je ook contact opnemen met Azime Gülhan, zij zorgt voor beantwoording van de vragen door de voorzitter Erwin Duits.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangen wij graag uiterlijk 6 oktober 2023 een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie sturen naar: sollicitaties@veiligthuisnog.nl onder vermelding van de vacaturenaam.

Veilig Thuis is gevestigd in een modern kantoorgebouw in Apeldoorn met voldoende parkeergelegenheid. Het kantoor is snel bereikbaar vanaf de A1 en de A50 en ligt op 3 minuten lopen vanaf treinstation Apeldoorn Osseveld.

Planning werving en selectie 

De briefselectie is voorzien op 11 oktober 2023.
De gesprekken zijn voorzien op 25 oktober tussen 15.00 – 19.00 uur ten kantore van VTNOG in Apeldoorn.
Het aanvragen van een VOG wordt aansluitend verzorgd door VTNOG.