Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis
26 maart 2021

Vacature manager Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (32 – 36 uur)

‘Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis’
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. Samen stoppen wij huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zorgen ervoor dat het voor iedereen thuis veilig is en dat iedereen zich ook veilig voelt. Samen met alle medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijkteams, centrum voor jeugd en gezin, politie, zorgaanbieders en met jou!

Functieomschrijving
Als manager faciliteer je de functionele aansturing van de professionals en daarmee de teams en vertaalt, in goed overleg met de medewerkers, strategische lange termijn doelen in concrete voorstellen en projecten die uiteindelijk hun uitwerking hebben in het primaire proces. Het MT, inclusief de nieuwe manager, heeft de opdracht het duidelijk ‘in de markt’ zetten van de dienstverlening van Veilig Thuis zodat de weg door aanstaande cliënten en doorverwijzers eenvoudig te vinden is.

Zelforganisatie

 • Jij geeft leiding aan de medewerkers en geeft hun zoveel mogelijk de bevoegdheid en het vertrouwen om binnen de afgesproken kaders eigen beslissingen te nemen;
 • Je laat medewerkers hun professionele verantwoordelijkheid nemen en spreekt ze hierop aan;
 • Bepaalt in afstemming met de teams de heldere kaders waarbinnen de teams werken, bijvoorbeeld m.b.t. het uitvoeren van organisatiedoelen, productieafspraken, budgettering, etc.

Personeelsbeleid

 • Je bent verantwoordelijk voor een hoge medewerkerstevredenheid van de eigen teams, iets wat alleen mogelijk is door een betrokken, heldere en dienstverlenende managementstijl;
 • Signaleert wanneer medewerkers een luisterend oor en/of steun nodig hebben en geeft vervolgens aandacht en daar waar nodig ondersteuning.

Bedrijfsvoering

 • Je stuurt op het behalen van de afgesproken resultaten van de eigen teams, zowel op financieel als op kwaliteitsgebied;
 • Inventariseert, analyseert en begroot de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve personeelsinzet en organisatie binnen de eigen teams op korte en lange termijn;
 • Stelt mede het jaarplan op, evenals de begroting en periodieke verantwoordingsrapportages conform de begroting en de planning & control cyclus.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

 • Je beschikt over Academisch/HBO+ denkniveau en over een afgeronde relevante HBO-opleiding;
 • Je hebt meerjarige ervaring in een leidinggevende functie binnen een organisatie in het sociaal domein met professionals;
 • Je hebt vanuit werkervaring een gedegen kennis van datgene wat zich in het sociaal domein afspeelt;
 • Je hebt ervaring met verandermanagement oftewel een organisatie in ontwikkeling.

Zelfstandigheid

 • Heeft binnen de gestelde organisatiekaders een grote mate van zelfstandigheid;
 • Lost zelfstandig organisatorische, personele en budgettaire zaken op;
 • Heeft hierin de verantwoording zijn/haar tijd (ook buiten 9 tot 5) zelfstandig in te delen en prioriteiten te stellen.

Overige functie-eisen

 • Draagt het beleid van de organisatie uit, waarbij een hoge mate van integriteit en betrouwbaarheid wordt verwacht;
 • Kan systematisch en gestructureerd denken en handelen;
 • Heeft een analytisch vermogen.

Aanvullende informatie Vacature manager Veilig Thuis Noord Oost Gelderlande manager

 

Praktische informatie en de procedure
De omvang van het arbeidscontract is 32 – 36 uur per week. De standplaats is Apeldoorn. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid. Een bruto maandsalaris conform de CAO jeugdzorg (€ 3.240,13 – € 5.616,78) bij een fulltime dienstverband (36 uur), gebaseerd op je ervaring en opleiding. Gegarandeerd een eindejaarsuitkering van 8,3% van je jaarsalaris.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 april een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie sturen naar: sollicitaties@veiligthuisnog.nl t.a.v. A. Gülhan en onder vermelding van de vacaturenaam.

Onze planning voor de procedure ziet er als volgt uit:

 • Eerste gespreksronde maandag 12 april
 • Online afnemen (vanuit huis) Talent Motivatie Analyse (TMA) 12 t/m 16 april
 • Bespreken TMA en tweede gespreksronde 21 en/of eventueel 22 april
 • Arbeidsvoorwaardengesprek 26 of 28 april

Wij kiezen ervoor om de gesprekken ‘live’ te voeren op onze locatie in Apeldoorn. We kunnen hier de Corona voorzorgsmaatregelen goed in acht nemen. Voor resterende vragen nodigen wij je van harte uit om ons te mailen (sollcitaties@veiligthuisnog.nl), of om telefonisch contact op te nemen met Azime Gülhan. Zij is te bereiken via 088 500 1100.