Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis
11 februari 2020

Vacature Vertrouwensarts

“Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis” 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties.

Wij zijn op zoek naar een:

Vertrouwensarts
24 uur per week

Je bent welkom in een fijne, professionele en eigentijdse omgeving. Met je betrokken collega’s en samenwerkende (keten)partners lever je een bijdrage aan de duurzame aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je hebt aan een half woord genoeg en kunt goed relativeren. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en je past je snel aan bij veranderingen. Je hebt een natuurlijke interesse voor de organisatie en je vindt het leuk om je optimaal in te zetten en om met jouw bijdrage medewerkers te laten excelleren. Jij hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Veilig Thuis werkt vanuit drie kernwaarden:

 1. Lerend
 2. Samenwerkend
 3. Zelf organiserend

Wat ga je doen?

Binnen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland geeft de vertrouwensarts advies en ondersteuning aan met name de (para)medische sector. Ook neem je vanuit deze sector meldingen aan.

Samen met de Medewerker Veilig Thuis onderzoek je meldingen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld en je voert diagnostische-, interventie- en confrontatiegesprekken met betrokkenen.

Het verifiëren, beoordelen en interpreteren van specifieke medische gegevens en het plaatsen van deze gegevens in de context met vertaling naar de veiligheidsinschatting behoort eveneens tot de taken.

Daarnaast adviseer en ondersteun je medewerkers.

Je neemt deel aan het Multi Disciplinair Overleg en brengt daar jouw specifieke sociaal-medische kennis in. Je onderhoudt de contacten met het regionale (para)medische netwerk; o.a. door deelname aan werkgroepen in regionale ziekenhuizen. Daarnaast geef je voorlichting aan deze beroepsgroepen.

Verder neem je deel aan de achterwachtfunctie betreffende de 24-uurs bereikbaarheid van Veilig Thuis in de provincie Gelderland.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen deskundigheidsbevordering en levert een bijdrage aan de deskundigheid van de betrokken collega’s van Veilig Thuis. Daarnaast lever je een bijdrage aan het beleid ten behoeve van de kwaliteit van de organisatie.

Wat heb je in huis?

Je bent:

 • BIG-geregistreerd arts
 • bereid om je te scholen en registreren via de beroepsvereniging van vertrouwensartsen (VVAK); als de nieuwe opleiding tot arts M&G van start gaat zal de scholing en registratie via deze opleiding lopen
 • stressbestendig, flexibel en in staat tot werken in teamverband
 • in het bezit van een rijbewijs en auto

Je hebt:

 • affiniteit met en kennis van de problematiek rond mishandeling in afhankelijkheidsrelaties
 • relevante werkervaring
 • kennis van specialistische vakgebieden zoals (kinder)psychiatrie, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde
 • goede communicatieve vaardigheden, vermogen tot samenwerking met andere disciplines, inventiviteit en improvisatievermogen

Dit breng je mee

Deze kerncompetenties zijn bij jou goed ontwikkeld:

 • Leervermogen; je bent in staat zelfstandig complexe informatie tot je te nemen en deze te integreren in je eigen werkwijze. Je krijgt graag feedback op het eigen handelen teneinde dit te kunnen verbeteren. Je leert snel van eigen fouten. Je verdiept je grondig in zaken die te maken hebben met de eigen functie en je benut de opgedane kennis voor de eigen organisatie.
 • Prestatievermogen; je stelt hoge kwaliteitseisen en zorgt dat collega’s deze erkennen. Je wijst collega’s op eventuele slordigheden en nonchalance. Je signaleert lacunes in eigen kennis en vaardigheden en onderneemt actie om deze aan te vullen.
 • Probleemanalyse; je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie, zoekt relevante gegevens en legt hiertussen de verbanden en ziet mogelijke oorzaken van de problemen. Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en gaat hierbij nauwkeurig te werk. Je trekt gegronde conclusies uit de beschikbare informatie.
 • Zelfontwikkeling; je bent in staat op constructieve wijze en in overleg met collega’s , direct betrokkenen, professionals en ketenpartners te reflecteren op je eigen normatieve kader en beroepsmatig handelen. Je bent kritisch op je eigen handelen en leert (actief) van feedback en de eigen professionele grenzen worden niet overschreden.
 • Aandacht voor details; je kan consistent en effectief omgaan met detailinformatie. Je blijft alert en geconcentreerd. Je kan langdurig omgaan met inhoudelijk materiaal. Je ordent gegevens met oog voor relevante details.

Welke wensen hebben we?

Dat je het vermogen hebt om:

 • te werken in complexe en escalerende situaties
 • kritisch naar je eigen handelen te kijken en hierin te willen leren

Dat je:

 • proactief en besluitvaardig bent
 • goede communicatieve vaardigheden bezit. Je bent verbindend naar partners in de keten en coachend en ondersteunend voor de medewerkers Veilig Thuis
 • doorlopend streeft naar kwaliteitsverbetering en dit ook bij anderen weet te stimuleren
 • kennis hebt van mensen met verschillende etnische achtergronden

Wat bieden wij?

Een dienstverband van 24 uur per week en inschaling in de cao jeugdzorg in schaal 12. Verder gelden de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de cao jeugdzorg.

Welk soort dienstverband krijg je van ons?

Wij bieden je een jaarcontract aan waarbij dit contract, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, na een jaar wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie

Heb je na het lezen van bovenstaand profiel vragen over de functie? Neem dan contact op met Lia Jak of Jet van Domselaar, Vertrouwensarts. Zij zijn bereikbaar via: 088 500 1100.

Ben je enthousiast en wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitaties@veiligthuisnog.nl, onder vermelding van de vacaturenaam.

De Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Vanzelfsprekend wordt acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.