Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland publiceert jaarverantwoording 2021

De jaarverantwoording van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarverantwoording maakt de organisatie inzichtelijk welke dienstverlening zij levert voor de inwoners en professionals van de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Een regio met meer dan 830.000 inwoners.

Corona
“We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar dat opnieuw in het teken stond van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus”, laat Azime Gülhan (directeur-bestuurder) weten. “Het was helaas niet altijd mogelijk om fysiek bij slachtoffers, plegers en getuigen op de bank te zitten en het gesprek aan te gaan. Dit maakte ons werk extra uitdagend.”

Vijfjarig bestaan
2021 stond ook in het teken van het vijfjarig bestaan van de organisatie. In de afgelopen vijf jaar heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland meer dan 20.000 adviezen mogen geven aan burgers en professionals. Samen met 13.000 gezinnen en huishoudens zijn veiligheidsvoorwaarden geformuleerd om veiligheid te borgen en geweld te stoppen.

Meldingen
In 2021 heeft de organisatie 3.023 meldingen ontvangen en 5.898 adviesgesprekken gevoerd. Het aantal meldingen is met 7% afgenomen en het aantal adviezen met 4% (ten opzichte van 2020). Wel constateert Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een toename van het aantal acute casussen en de complexiteit van de casuïstiek.

Samenwerking
In de jaarverantwoording blikt de organisatie ook terug op de samenwerking met haar partners (zoals lokale teams, politie, justitie, Raad voor de Kinderbescherming,…). De professionals weten elkaar beter te vinden. In de contacten is er meer aandacht voor elkaars expertise. De volgende stap is dat professionals preventief en systemisch werken. Dit vraagt sturing van organisaties en gemeenten om de grenzen van wat mogelijk en haalbaar is op te zoeken.

Klik hier om de samenvatting van het Jaarverslag 2021 te lezen.
Klik 
hier om het Jaarverslag en jaarverantwoording 2021 te lezen.