Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland publiceert jaarverantwoording 2023

De jaarverantwoording van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarverantwoording maakt de organisatie inzichtelijk welke dienstverlening zij levert voor de inwoners en professionals van de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Een regio met meer dan 842.000 inwoners. Kenmerkend voor 2023 is het toegenomen aantal adviezen en het teruglopende aantal meldingen.

Samenwerking
“Ook in 2023 hebben de specialisten Veiligheid HG/KM van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland in 22 gemeenten met hun expertise bijgedragen aan veiligheid.” laat Azime Gülhan (directeur-bestuurder) weten. “We zien dit jaar een toename van het aantal adviezen. Dit is mede te danken aan de inzet van onze medewerkers als contactpersonen in elke gemeente. Zij werken wekelijks op locatie samen met de professionals van lokale teams van gemeenten.”

Meldingen en Adviezen
In 2023 heeft de organisatie 3.075 meldingen ontvangen en 6.506 adviesgesprekken gevoerd. Het aantal meldingen is met 1% afgenomen en het aantal adviezen met 17% toegenomen. Er worden meer adviezen gegeven door specialisten HG/KM in het kader van ‘Sterke lokale teams’. Doordat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland aanwezig is op de locaties van lokale teams wordt laagdrempelig advies gevraagd in, complexe, veiligheidscasuïstiek.

Klik hier om het Jaarbeeld van 2023 te lezen.
Klik
hier om het Jaarverslag en de Jaarverantwoording van 2023 te lezen.