Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan / Van onveilig naar veilig

Wanneer we onveiligheid signaleren en ons zorgen maken over kinderen of volwassenen is het belangrijk dat zo snel mogelijk de veiligheid herstelt. Het maken van een veiligheidsplan is essentieel. Het gaat er immers om de directe veiligheid van betrokkenen te waarborgen daarbij is het belangrijk dat er concrete afspraken komen.

Bij het maken van een veiligheidsplan gaat het daarom over 3 vragen WAAROM? WAT? HOE?

Allereerst het WAAROM? Dit zijn de onveilige situaties, deze worden door Veilig Thuis in kaart gebracht met de directbetrokkenen. Hierna worden de veiligheidsvoorwaarden vastgesteld (WAT). En daarna komen de afspraken (HOE)

Veiligheidsvoorwaarden + Veiligheidsafspraken = Veiligheidsplan
Veiligheidsvoorwaarde — is het WAT
Veiligheidsafspraken —– is het HOE

Belangrijk om te weten is dat bij het opstellen van het veiligheidsplan geldt dat in principe alleen stap 1 en 2 tot de kerntaak van Veilig Thuis behoort. De andere stappen liggen bij de overdrachtspartij.

 1. Wat is de actuele onveilige situatie/grootste zorg? WAAROM?
 2. Wat moet er minimaal gebeuren: veiligheidsvoorwaarden? WAT?
 3. Wat wordt het plan: veiligheidsafspraken/doelen? HOE?
 4. Welke termijnen?
 5. Wat zijn de gevolgen als de afspraken niet/wel worden nagekomen?
 6. Wie houdt toezicht en wanneer is de evaluatie en met wie (monitoring)?

NB. Wanneer er geen overdrachtspartij is maakt Veilig Thuis een veiligheidsplan. Veiligheidsplannen worden in principe gemaakt door directbetrokkenen samen met hun netwerk, het lokale veld of een andere overdrachtspartij.

Veiligheidsafspraken houden in

 • Hoe gaan de directbetrokkenen het (anders) doen?
 • Hoe we kunnen zien dat de kinderen/volwassenen/ouderen veilig zijn?

Vragen die gesteld kunnen worden:

 • Wie doet wat, wanneer en hoe om er voor te zorgen dat het veilig is?
 • Wat is hiervoor nodig om dit uit te kunnen voeren?
 • Wat kunt u zelf en waarbij gaat u worden ondersteund?
 • Wie gaat u hierbij ondersteunen

Veiligheidsplannen maken die de directe of structurele onveiligheid herstellen vraagt om een samenwerkingsrelatie met de directbetrokkenen maar ook een goede afstemming tussen alle betrokken professionals.