Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Voorbeeldzinnen

Een melding bij Veilig Thuis is ingrijpend. Ook al is er vaak een heel proces aan vooraf gegaan.

Ter voorbereiding:

 • Overleg met Veilig Thuis of met de aandacht functionaris of de melding van uw vermoeden inderdaad op zijn plaatst is.

Het gesprek over een melding:

 • Voer het gesprek met een collega
 • Neem de tijd voor het gesprek, laat merken dat u bezorgd bent over de situatie
 • Vat uw zorgen zo concreet mogelijk samen
 • Noem ook kort de gesprekken en stappen die er al geweest zijn.
 • Deel mee dat u uw zorgen/vermoeden van HG of KM gaat melden bij Veilig Thuis, vraag geen toestemming.
 • Vertel dat het zowel uw verantwoordelijkheid is als die van uw organisatie is, om bij deze ernstige zorgen Veilig Thuis in te schakelen.
 • Vertel kort wat Veilig Thuis is.
 • Plan bij voorkeur dit gesprek niet op een vrijdag. In het weekend is er geen zicht op de kinderen en is onduidelijk hoe ouders gehandeld hebben naar hun kinderen.
 • Wanneer op grond van de informatie van de kinderen er een melding gedaan gaat worden, in het gesprek met ouders hierbij stil staan en veiligheidsafspraken maken over hoe ze naar hun kinderen gaan reageren.

Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen die u kunt gebruiken in het gesprek waarin u bespreekt dat u melding gaat doen bij Veilig Thuis.

 • In mijn werk als…(vul uw beroep in ) is het mijn taak te letten op het welzijn van uw kinderen. Ik (of wij) maak met zodanig zorgen om uw kind, dat ik dit ga melden bij Veilig Thuis.
 • “Ik begrijp dat deze mededeling naar voor u is. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om deze (ernstige) zorgen met u te delen. En als ( vul in: u er anders over denkt, er geen goede hulp komt; er meer onderzoek nodig is), moet ik het inschakelen. Dat zijn de afspraken ( of regels) die hier ( of bij …naam organisatie) gelden. Het valt onder de zogenaamde Wet Meldcode waar ik me als professional aan moet houden.
 • We hebben met u gesproken over de dingen die we bij u kind zien en waar we ons zorgen over maken. Helaas zijn dit signalen die we ook vaak zien bij kinderen die mishandeld worden. Omdat de signalen er nog steeds zijn, en we niet verder komen, melden we dit bij Veilig Thuis.