Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Artikel ‘Dealen met de knip’. Hoe begeleid je jongeren naar zelfstandigheid?

Jeugdzorg stopt bij 18 jaar maar voor een zelfstandig leven zijn veel jongeren dan nog allesbehalve klaar. Hoe begeleid je hen voor en na die ‘harde knip’ bij 18 jaar dan zo optimaal mogelijk naar zelfstandigheid? En
wat komt daar allemaal bij kijken? Levvel en 2Live zijn twee organisaties die dit in de praktijk brengen.

In elke gemeente heeft ongeveer één op de zeven jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar serieuze problemen op hun weg naar volwassenheid*. Jongeren afkomstig uit de jeugdzorg hebben in deze groep een aanzienlijk aandeel. Voor
hen geldt dat de zogenoemde Big 5 nog niet op orde zijn: Support, Wonen, School & Werk, Inkomen en Welzijn. Ook leden van Jeugdzorg Nederland krijgen in toenemende mate signalen over oud-cliënten die tussen wal en schip zijn geraakt. Sommigen van hen krijgen zelfs
te maken met dakloosheid (zie ook pagina 32). Ze komen niet meer in aanmerking voor jeugdzorg maar verdrinken in de complexiteit van de regelgeving rond de hulpverlening waar ze na hun 18e levensjaar wel een beroep op kunnen doen. Dat kan gaan om ggz of het aanvragen van een persoonsgebonden budget via
de Wmo. De harde knip die geldt bij 18 jaar is velen een doorn in het oog.

Lees hier het artikel verder