Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Over Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie waar veiligheid voorop staat.

De gemeenten

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de volgende gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen. In deze regio wonen op een oppervlakte van 3.000 km² meer dan 800.000 mensen.

Team Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, waar je zorgen over jezelf, een kind, een gezin of partner, aan kunt voorleggen. Veilig Thuis is er voor de inwoners van Noord en Oost Gelderland van alle leeftijden.

Jaarverslag & jaarverantwoording

Elk jaar leggen wij verantwoording af over onze prestaties en uitgaven.

Klik hier om het Jaarbeeld van 2023 te lezen.
Klik
hier om het Jaarverslag en de Jaarverantwoording van 2023 te lezen.

Handelingsprotocol Veilig Thuis

Ons land telt 26 regionale Veilig Thuis-organisaties die met elkaar voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van hun werk. Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig Thuis-regio’s. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De richtlijnen bieden ruimte om zorgvuldig te handelen in situaties waar de bemoeienis van Veilig Thuis gepaard kan gaan met onveiligheid voor de directbetrokkenen of voor medewerkers van Veilig Thuis.

Klik hier om het Handelingsprotocol (2019) te lezen.