Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Meldpunt Jeugdprostitutie

Bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het meldpunt Jeugdprostitutie onder gebracht. Bij het meldpunt kunt u een melding doen over een jongere waarover u zich zorgen maakt. Ook kunt meer informatie vragen en advies.

Loverboys

Loverboys zijn mensenhandelaren die met verleidingstechnieken, manipulaties, chantage en geweld meisjes inpalmen met als oogmerk hen later voor zich te laten werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren (bron: ministerie van justitie).

De definitie suggereert dat daders alleen jongens zijn en slachtoffers meisjes. We weten dat dit niet zo is; jongens zijn ook slachtoffers van deze technieken en er zijn ook zogeheten ‘lovergirls’.  Bij loverboyproblematiek gaat het meestal over seksuele uitbuiting. Het kan echter ook gaan om andere vormen van afpersing, fraude of misbruik, zoals bijvoorbeeld voor drugssmokkel. Veel deskundigen pleiten ervoor om loverboys te zien als mensenhandelaren.

Een mensenhandelaar houdt zich bezig met het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld in de prostitutie, landbouw en horeca (Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2017).

Wat kun je doen als je denkt dat iemand onder invloed is van een loverboy/ in de jeugdprostitutie zit of dreigt te raken?

Bel Veilig Thuis, want het meldpunt loverboys is sinds 2015 ondergebracht bij Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland. Je kunt 24 uur per dag contact opnemen. Het meldpunt is te bereiken via het nummer van Veilig Thuis 0800-2000. De doelgroep is slachtoffers tot en met 23 jaar. Benoem dat je belt voor het meldpunt Loverboys.

Wat doet het meldpunt verder:

Je kunt je signalen benoemen en je vragen stellen aan de medewerker van het meldpunt. Deze kan eventueel in overleg met jou een melding opmaken. Jouw melding wordt gewogen. Er wordt gekeken naar de ernst van de situatie. Er wordt vervolgens een terugkoppeling (advies) aan jou doorgegeven. Zo nodig wordt er aan een zorgcoördinator Jeugdprostitutie gevraagd contact met jou op te nemen en hulpverlening in te zetten voor het slachtoffer.

 

De mooiste chick van het web

De Mooiste Chick van het Web is een voorlichtingsfilm over de ‘loverboy 2.0’.