Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Chat Veilig Thuis zeker tot einde 2020

Het aantal adviesvragen huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de Coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid tot in ieder geval eind dit jaar verlengd. Gemiddeld wordt er zo’n 425 keer per week serieus gechat met een medewerker van Veilig Thuis.  

Het aantal contacten met Veilig Thuis verschilde tot voor kort niet opvallend ten opzichte van het aantal adviezen en meldingen in dezelfde periode vorig jaar, maar daarin ontstaat nu – na de introductie van de chat en de onlangs geïntroduceerde publiekscampagne – een ander beeld. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT): “We zien landelijk het aantal adviesvragen toenemen. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact met ons zoeken.”

Acties werpen vruchten af

Een goede ontwikkeling vindt het LNVT: “Veilig Thuis riep via de publiekscampagne omstanders op alert te zijn op mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling en zorgde via de introductie van de chat dat Veilig Thuis laagdrempeliger bereikbaar was. Deze acties lijken nu hun vruchten af te werpen.” Bovendien – zo ervaart Debbie Maas in haar eigen regio – lijkt het dat via de chat andere doelgroepen worden bediend: “We hebben sterk de indruk dat we via de chat een jonger publiek aanspreken. Daarnaast merken we dat het aantal mannen dat advies vraagt ook gestegen is sinds de introductie van de chat. Wat daar precies de reden voor is en of dat beeld ook landelijk gedeeld wordt, dat gaan we zeker uitzoeken.”

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis fluctueert nog behoorlijk per regio. Waar een aantal Veilig Thuis organisaties vrij snel na het versoepelen van de coronamaatregelen meer meldingen te verwerken kreeg, is in andere regio’s het aantal meldingen gedaald of zijn ze gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent echter niet dat er geen contact wordt gezocht met Veilig Thuis; de 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (CBS overzicht 2019). Debbie Maas hecht er aan te benadrukken dat huiselijk geweld en kindermishandeling grote en hardnekkige problemen zijn. “De aanpak hiervan moeten we als samenleving prioriteit geven. Dat betekent wat mij betreft ook dat er direct hulp beschikbaar is en dat plegers snel berecht kunnen worden. Goede samenwerking met en beschikbaarheid van alle betrokken partijen is essentieel als we dit fenomeen echt serieus aan willen pakken, ook na deze coronatijd.”

Anoniem contact opnemen

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Debbie Maas: “Je kunt als omstander anoniem contact met ons opnemen. De Veilig Thuis medewerker met wie je chat of die je aan de telefoon krijgt luistert naar je verhaal en stelt en beantwoordt vragen. Samen kijken jullie of er iets is wat jij zelf kunt doen. Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Ook dit kan anoniem. Na de melding doet Veilig Thuis onderzoek naar de situatie of Veilig Thuis roept de hulp in van lokale hulpverleners, zodat het gezin geholpen kan worden.”

Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9 tot 17 uur bemenst.