Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Complexe echtscheiding

Tijdens een echtscheiding lopen de emoties vaak hoog op. Soms is het zo erg dat er strijd ontstaat, de zogeheten “complexe echtscheiding”. Er wordt ruzie gemaakt om bijvoorbeeld de verdeling van de goederen, de alimentatie en de kinderen. In zo’n stresssituatie kan iemand de controle verliezen en kan er zelfs geweld aan te pas komen. Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor het welzijn van de kinderen.

Kinderen, die betrokken zijn bij een complexe echtscheiding, zijn kwetsbaar. Naast verdriet hebben ze te maken met loyaliteitsproblemen en schuldgevoelens. De schadelijke gevolgen van de complexe echtscheiding voor het kind zijn vaak moeilijk te herkennen. Meestal gaat het om een combinatie van signalen. Echter niet elke scheiding is een complexe echtscheiding.

Veilig Thuis hanteert onderstaande definitie:
Als de communicatie tussen ouders over opvoeding en omgang conflictueus verloopt, waardoor de kinderen langdurig geen ontspannen contact kunnen onderhouden met één of beide ouders, lijdensdruk ervaren of er parentificatie ontstaan en het kind in zijn ontwikkeling bedreigd wordt.

Hulp bij scheiden Gelderland
Hulp Bij Scheiden Gelderland is een initiatief van de samenwerkende jeugdhulpregio’s in Gelderland. Op deze website vinden ouders, kinderen en professionals het beschikbare hulpaanbod in elke Gelderse gemeente. De belangen van de kinderen staan centraal, maar het aanbod richt zich ook op de ouders. De website geeft onder meer aan of het hulpaanbod vrij toegankelijk is of dat een verwijzing noodzakelijk is.