Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

De aanpak van ouderenmishandeling door Veilig Thuis

Bij Team Toegang, ook wel de front office genoemd, komen de eerste telefoontjes voor Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland binnen. We spraken met Hanneke Koopmans, zij is medewerker op deze afdeling en geeft telefonisch advies aan burgers en professionals. Naast het geven van advies, neemt ze ook meldingen aan bij een vermoeden van onveiligheid in een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan gaan over kindermishandeling, partnergeweld, maar ook over ouderenmishandeling. Bijvoorbeeld in de vorm van financieel misbruik, verwaarlozing of psychische- of fysieke mishandeling. Tevens is ze betrokken bij een vakgroep die als aandachtsgebied ouderenmishandeling heeft.

Hanneke is blij dat er steeds meer aandacht komt voor ouderenmishandeling. ‘’Ouderen zijn een kwetsbare groep doordat ze vanwege hun lichamelijk en mentale toestand meer afhankelijk zijn van anderen. Ze hebben er belang bij dat bijvoorbeeld familie of een vrijwilliger blijft komen; diegene biedt immers zorg en aandacht. We maken mee dat een oudere zegt ‘ik weet dat mijn dochter me uitbuit, maar ik accepteer het omdat anders niemand meer langskomt’. In zo’n geval proberen we daarover in gesprek te gaan.” Een oudere zal in deze levensfase niet zo gemakkelijk nog contacten verbreken of relaties op scherp zetten. Hannke geeft aan dat ze merkt dat ouderen zelf niet zo snel aan de bel trekken als er misstanden spelen. Vaak zijn het dan de professionals of mensen uit de naaste omgeving, zoals familieleden, die Veilig Thuis bellen. ‘’Het kan behoorlijk lastig zijn om goed in te schatten of er sprake lijkt van ouderenmishandeling. Soms belt iemand uit de familie met zorgen over een mantelzorger; de oudere zou zich angstig uiten of er verdwijnen spullen uit de woning. Deze zorgen zijn niet altijd feitelijk te onderbouwen, het wordt dan niet duidelijk of het om een vete tussen familieleden gaat of dat er daadwerkelijk een vorm van ouderenmishandeling aan de hand is.’’ Uitvragen wat er precies aan de hand is en welke concrete signalen er zijn van misbruik of mishandeling, is daarom erg belangrijk.

Lees hier het hele artikel