Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

De kracht van onze samenwerking (5 jaar Veilig Thuis NOG)

Al sinds de opstart van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is Marlies de Visser vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG) betrokken bij de samenwerking met Veilig Thuis. Als jeugden gezinshulpverlener en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is ze een belangrijke spil in deze samenwerking. Hoe heeft zij de afgelopen jaren ervaren en welke veranderingen hebben ze doorgemaakt?

Marlies, je bent al jaren betrokken bij de samenwerking met Veilig Thuis. Hoe heeft zich deze samenwerking de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?
“Ik ben al sinds de oprichting betrokken bij de samenwerking met Veilig Thuis. Er is sinds het begin ontzettend veel veranderd, zowel organisatorisch als inhoudelijk.” De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het opzetten van een effectieve schakelstructuur. Volgens Marlies ligt de kracht van de samenwerking op het moment in het ‘elkaar kennen’. “Doordat de contactpersonen voor langere tijd hetzelfde zijn, leer je elkaar goed kennen. Je weet hoe iemand als persoon werkt en hoe je het best afspraken maakt,” vertelt ze. “In het begin hebben we best wel zitten stoeien met de vraag hoe we ons dit eigen maken, natuurlijk met het belang van de cliënten in ons achterhoofd. Dat is best een fikse uitdaging geweest, maar ik vind het heel mooi om te zien hoe dat gegroeid is in de afgelopen jaren. Ik kijk daar echt positief op terug.”

Hoe ervaar jij de samenwerking met Veilig Thuis?
“Wat ik mooi vind aan de samenwerking, is dat we heel transparant zijn. We zijn open en eerlijk naar elkaar en nemen ook tijd om te reflecteren op ons kunnen en doen,” vertelt Marlies. Het transparant communiceren is wel een kunst, maar de aanpak is effectief. “Dit geldt niet alleen voor de communicatie tussen organisaties, maar ook naar de gezinnen waarmee we werken. We kijken bijvoorbeeld naar de twijfelpunten, maar we geven iedereen de ruimte om het vanuit zijn eigen perspectief te bekijken.”
Op sommige momenten zijn er situaties waarin Veilig Thuis en het CJG elkaar opzoeken, om te reflecteren op gebeurtenissen en om te kijken wat bepaalde keuzes betekenen voor de samenwerking. Dat doen we allemaal met het doel om met cliënten een gesprek te kunnen voeren waarmee zij geholpen worden.”

Het klinkt als een fijne samenwerking. Zijn er nog dingen waar jullie zoekende zijn?
“Een van de uitdagingen op het moment is dat door drukte de doorstroom wat stagneert. We zoeken blijvend naar mogelijkheden hoe we dat kunnen voorkomen, maar je bent daarvoor ook afhankelijk van de capaciteit en samenstelling van teams.” Marlies vertelt dat er een levendige dialoog gaande is over de toekomst. “We zijn aldoor met de gemeente en betrokken partijen in gesprek over de toekomst. De afgelopen jaren hebben we al heel veel geprobeerd en we blijven continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Werkt iets niet, dan stoppen we ermee. Werkt iets wel, dan gaan we daarmee verder.”

Hoe zie jij de samenwerking in de toekomst voor je?
“Een van de speerpunten is dat we kijken hoe we de deskundigheid kunnen vergroten. Als we kijken naar Veilig Thuis en CJG dan is er een schat aan deskundigheid en expertise die we veel vaker in zouden kunnen zetten. Aankomende periode gaan we op het gebied van veiligheidsplannen kijken hoe we de expertise van Veilig Thuis in het CJG kunnen brengen en vice versa. Dat zegt echt iets over het punt waar we nu staan: we zijn eraan toe om verdieping te brengen aan de inhoud. Die verdiepingsslag gaat het geheel echt ten goede komen. Niet alleen voor ons als organisaties, maar vooral voor de gezinnen die we helpen.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.