Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

De telefoon gaat… (5 jaar Veilig Thuis NOG)

Het is het eerste aanspreekpunt van Veilig Thuis: Team Toegang. Elke melding of adviesvraag komt bij een van de medewerkers van Team Toegang binnen. Passend bij de situatie geven zij advies of maken ze een melding, die vervolgens door wordt gezet naar de collega’s in de regioteams. Een verantwoordelijke en belangrijke rol binnen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

‘Bureaudienst, goedendag.’ Daar begint het voor Team Toegang. De beller komt met een adviesvraag of melding. Centraal staat de vraag: ‘Is er sprake, of is er een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?’ Tijdens het aanhoren van het verhaal, worden er veel (standaard)vragen gesteld. Daarna wordt per situatie gekeken wat logische vervolgstappen zijn: Team Toegang stelt vast of het volstaat om alleen advies te geven, of dat er een melding wordt gedaan.

Oppakken van meldingen

Afhankelijk van verschillende factoren wordt een beslissing genomen welk urgentieniveau aan de melding gehangen wordt. Soms beslist de medewerker van Team Toegang dat alleen, soms in overleg met een directe collega, gedragswetenschapper of vertrouwensarts. Op deze manier weten de regioteams
welke meldingen voorrang moeten krijgen. Naast de reguliere en urgente meldingen, zijn er ook de acute meldingen. Dit betekent dat de ‘chef van de dag’ van de regioteams direct dezelfde dag nog op pad gaat. Een voorbeeld van een acuut geval is bijvoorbeeld een kind dat op school tot uiting brengt dat het thuis mishandeld wordt en eigenlijk niet meer naar huis wil. Dit wordt een ‘disclosure’ genoemd.

Anonieme meldingen

De gegevens van een anonieme melder worden ‘niet ter inzage’ opgenomen in het dossier. De melding wordt dan nogmaals tegen het licht gehouden: staat alle benodigde informatie erin, wordt de anonimiteit van de beller gewaarborgd en klopt het urgentieniveau van deze melding? Die laatste vraag is soms moeilijk te beantwoorden.

Politiemeldingen

Een groot deel van de meldingen komt binnen via de politie. Alles wat daar binnenkomt qua kindermishandeling of huiselijk geweld, wordt via een beveiligde manier met Team Toegang gedeeld.
Bij alle meldingen waar kinderen onder de achttien bij betrokken zijn, wordt gebruik gemaakt van het gezagsregister en wordt gekeken bij de Raad voor de Kinderbescherming of de kinderen daar bekend zijn. Vervolgens wordt gekeken of de melding alle benodigde informatie bevat. Indien dat niet het geval is, neemt Team Toegang contact op met de politie, zodat alle informatie compleet is. Het verhaal kan dan zo compleet mogelijk naar de backoffice en kunnen zij ermee aan de slag. Bij iedere melding wordt er na de eerste triage altijd een tweede triage gedaan als kwaliteitscontrole.

Adviesvragen

Ongeveer driekwart van wat er binnenkomt bij Team Toegang, zijn adviesvragen. Adviesvragen worden altijd anoniem behandeld. Dit kunnen vragen zijn van bijvoorbeeld leerkrachten, psychologen of omstanders die niet weten hoe ze moeten reageren op een situatie. Team Toegang biedt dan ondersteuning en advies op het gebied waar nodig is. De heftigheid van de vragen is heel gevarieerd, waarna collega’s soms echt even hun ei kwijt moeten. Dan wordt er even een collega op de schouder getikt, zodat je je hart kan luchten. Team Toegang is het eerste aanspreekpunt, dus het is een verantwoordelijke taak, maar dat maakt het werk ook heel gevarieerd en waardevol.

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.