Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

De veiligheidsbeoordeling; een belangrijk proces om te bepalen welke dienst met welke prio moet worden ingezet

Hanne van Oldeniel, medewerker Team Toegang, vertelt ons hoe de veiligheidsbeoordeling er precies uitziet. Welke stappen worden er doorlopen? Hoe ziet zo’n beoordeling eruit en wie worden er betrokken?

De melding
Het begint natuurlijk allemaal met een melding, bijvoorbeeld van een vermoeden van huiselijk geweld. Deze telefoontjes komen bij Team Toegang binnen, zij zijn het eerste aanspreekpunt. “Behalve telefoontjes kunnen het ook digitale meldingen zijn, bijvoorbeeld via het meldformulier voor professionals,” vertelt Hanne. “We bellen in sommige situaties de schriftelijke meldingen na. Het is soms fijn om iemand telefonisch te spreken, om gerichte vragen te kunnen stellen en een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Ik vind het erg belangrijk om begrip te tonen voor de melder, omdat een melder vaak een drempel over moet om Veilig Thuis te bellen.” En een enkele keer gebeurt het dat we een handgeschreven brief ontvangen, deze zijn qua betrouwbaarheid wel lastiger te beoordelen. Hanne vertelt dat ongeveer 65-70% van alle meldingen die binnenkomen, van de politie afkomstig zijn. “Dit gaat via het digitale systeem CORV, waar zowel de politie als wij mee werken.”

Schifting maken en dossier opbouwen
“Als we veel meldingen tegelijkertijd binnenkrijgen, lezen we de meldingen eerst alleen op urgentie en maken we een schifting: is het acuut (er moet binnen 24 uur iets gebeuren) of is het voldoende als deze binnen de wettelijke termijn van 5 dagen wordt opgepakt?”.  Vervolgens besluiten we of we de melding invoeren en een dossier gaan opbouwen. De vraag die we hierbij ook stellen; is de melding passend bij Veilig Thuis? Of anders gezegd: voldoet de melding aan de criteria van vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling?”. Het is soms best lastig om uiteindelijk een conclusie te trekken of iets acuut is, er zijn specifieke vragen nodig om de situatie te beoordelen. De veiligheidstaxatie is een goed hulpmiddel om dit te kunnen bepalen.

Veiligheidstaxatie
Hanne vertelt dat de taxatie een ‘map’ in het dossier is en je met behulp van vragen de diepte in gaat. “Het helpt je om wat afstand te nemen en de vorm van het geweld te kunnen plaatsen, want dit is soms best een grijs gebied.” Vragen als; wat is jouw grootste angst voor wat er zou kunnen gebeuren?, hoe onderbouw je het veiligheidscijfer en wat is ervoor nodig om dit cijfer omhoog te krijgen? worden aan de beller gesteld en stelt de medewerker ook aan zichzelf. De taxatie is altijd gebaseerd op recente informatie alsmede informatie uit eerste hand. Vragen die onder andere worden gesteld om in te schatten of een situatie acuut is, zijn; is er sprake van fysiek geweld met letsel als gevolg of seksueel misbruik? Heeft de dader toegang tot het slachtoffer?

Intern en extern verrijken
Aan de hand van feiten en bronnen moet de veiligheidsbeoordeling verder onderbouwd worden. Hanne vertelt: “Stel, we krijgen een politiemelding binnen: ouders hebben extreem tegen elkaar geschreeuwd in het bijzijn van hun kind. Het dossier begint met de melding door de politie, daarna wordt de veiligheidstaxatie gedaan en dan volgt er een besluit. Om dit besluit te kunnen nemen, moeten we eerst intern en extern verrijken. Er wordt in ons eigen systeem gekeken of er eerdere meldingen zijn geweest en of er een match is met andere Veilig Thuis-organisaties. Ook wordt er bijvoorbeeld gecheckt of de kinderen bekend zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming en wordt in het gezagsregister gecontroleerd wie het gezag heeft.”

Triagebesluit
Op basis van alle informatie uit het dossier wordt richting gegeven aan welke dienst ingezet moet worden en met welke prioriteit. “Ik voer in wat ik denk dat nodig is, maar dit wordt altijd door een tweede collega of gedragswetenschapper/vertrouwensarts getoetst, afhankelijk van de complexiteit van de situatie. In het triagebesluit maken we een eerste inschatting of we moeten overdragen aan andere instanties of dat we zelf actieve bemoeienis houden. Het dossier wordt altijd overgedragen aan mijn collega’s van het regioteam. Zij leggen vervolgens het contact met de directbetrokkenen. De acute meldingen hebben hierbij altijd voorrang.” Om je een beeld te geven het regioteam heeft uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met de betrokkenen, bij acute zaken is dit binnen 24 uur.

Laagdrempelig bereikbaar voor advies
Veilig Thuis is ook bereikbaar voor adviesvragen van professionals, om zo mee te denken en te adviseren. “Ik merk dat het voor professionals soms een drempel is om ons te bellen maar we zijn er ook om tips te geven en samen te sparren, zodat je als professional niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat.”

Infographic
Welke stappen doorloopt Veilig Thuis bij een veiligheidsbeoordeling? We laten je in onze infographic in één oogopslag zien dat dit proces bestaat uit drie stappen; informatieverzameling, beoordeling en besluitvorming. Benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat?