Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Definitie stalking

Stalking (in de wet ‘belaging’ genoemd) is een misdrijf. Volgens de wet is belaging: ‘het stelselmatig, opzettelijk en ongewenst inbreuk maken op de privacy van een ander, met het doel de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen of iets te dulden of met het doel vrees aan te jagen’.​

Onder de volgende voorwaarden kun je aangifte doen van stalking:​

  • Het gedrag van de stalker is structureel.​
  • De stalker stalkt opzettelijk.​
  • Hij stalkt om je (en jouw familie) ergens toe te dwingen (bijvoorbeeld te reageren of het contact te herstellen), bang te maken of te hinderen.​