Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Hoe humor kan helpen (5 jaar VTNOG)

Nadat een melding binnenkomt bij de frontoffice, Team Toegang, wordt deze uitgezet naar de regioteams. “Wij proberen inzichtelijk te krijgen welke problemen er spelen, maken een inschatting of er direct iets moet gebeuren en of er hulpverlening nodig is.” Nicole vertelt dat ze hiervoor contact opnemen met de direct betrokkenen en wanneer nodig schakelen met professionals zoals huisarts, politie, of scholen, afhankelijk van wie er betrokken zijn.

Steeds professioneler 

De afgelopen jaren hebben ze Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zien groeien, zowel in personeel als in het aantal meldingen wat binnenkomt. “In het begin wisten professionals ons nog niet altijd te vinden, dit had even tijd nodig.” Nicole en Willem vertellen dat de groei juist ook in kleine ontwikkelingen zit, zoals het opzetten van verschillende vakgroepen. “Wij zitten bijvoorbeeld in een vakgroep rondom integriteit, ook zijn er vakgroepen opgezet over diverse doelgroepen en problematieken. Deze expertise zorgt ervoor dat we onze organisatie steeds sterker maken.”

Een grapje op zijn tijd

“In ons werk heb je meestal te maken met heftige situaties, daarom vinden we het juist belangrijk om het soms ook even wat luchtiger te maken,” vertelt Nicole. Het gebruik van humor kan enorm helpen voor de betrokkene, dit maakt het ook onderling met collega’s houden we wel van een lolletje trappen en gezelligheid,” grapt Willem. “Maar we kunnen ook moeilijke dingen met elkaar delen.”

Uitdaging om te groeien

Door de nare situaties die ze meemaken in hun werk, is het een uitdaging hoe je hierin je eigen professionaliteit ontwikkelt. Maar misschien nog wel belangrijker; hoe doe je dit als team? “Het is mooi om te zien dat de professionals die bij Veilig Thuis werken, vanuit overtuiging hun werk doen.”

Binnenkomen en beoordelen

“Onze betrokkenheid is best wel kort, maar we merken dat het hebben van aandacht voor de situatie vaak al helpend kan zijn.” Willem en Nicole vertellen dat zij de hulpvraag, indien nodig, doorzetten naar de hulpverlening. “Wij zijn niet degenen die de cliënt daadwerkelijk hulp verlenen, maar we helpen wel bepaalde knopen door te hakken,” vertelt Willem. “We zoeken altijd de samenwerking met de direct betrokkene om samen te bepalen hoe we de situatie kunnen verbeteren.”

Niet altijd in een positief daglicht

Er is natuurlijk ook een andere kant. Ook al handelt Veilig Thuis altijd met de beste bedoelingen, soms zijn ze gewoon niet welkom. “We komen wel eens situaties tegen waarbij mensen de deur voor ons dichthouden.” Volgens Willem komt dit ook wel doordat Veilig Thuis niet altijd even positief wordt neergezet. “Veel mensen vragen ook niet om onze hulp, het overkomt ze gewoon.” Nicole vertelt dat ze toch hoopt dat ze met haar bemoeienis de toekomst voor mensen kan veranderen en wat fijner kan maken. “Het geeft mij de meeste energie als iemand zegt: dankjewel voor je hulp. Dat je het verschil kan maken, dat iemand door Veilig Thuis zijn leven weer op orde kan krijgen, daar doe je het toch voor?”

Veilig Thuis niet meer nodig

Hoe ze naar de toekomst kijken? Best wel dubbel. “Als wij blijven groeien als organisatie dan betekent dit ook dat we hard nodig zijn. Het mooiste zou zijn als we over tien jaar kunnen zeggen: Veilig Thuis is niet meer nodig.” Die kans is natuurlijk heel klein, maar beiden vinden het belangrijk dat Veilig Thuis steeds zichtbaarder wordt en mensen sneller hulp vragen. “Zodat wij en de professionals uit het wijkteam/ CJG eerder kunnen ondersteunen en kunnen voorkomen dat we in een situatie van huiselijk geweld stappen die al vijf jaar bezig is.” Hoe heftig een situatie ook is, een beetje humor kan enorm helpen.

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.