Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

In gesprek met de gemeente over het tijdelijk huisverbod

Tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door de burgermeester

Als beleidsmedewerker integrale veiligheid en regisseur zorg en veiligheid bij de gemeente Lochem is Marieke Reinderink betrokken bij alle casussen op het gebied van veiligheid binnen de gemeente Lochem. Huiselijk geweld is hier een onderdeel van vertelt ze. “De wet tijdelijk huisverbod is een bestuurlijke wet, dit betekent dat deze formeel opgelegd moet worden door de burgermeester. Ik adviseer de burgermeester hierin en ben in mijn rol de schakel tussen alle betrokken partijen.”
Meestal wordt het huiselijk geweld gesignaleerd door de politie doordat zij na een melding ter plaatse komen. De hulpofficier huiselijk geweld bepaald of het ‘huisverbod-waardig’ is. “Wanneer dit het geval is dan wordt Veilig Thuis benaderd. Zij doorlopen samen met de politie het risico inventarisatie formulier, wat de input voor ons vormt om akkoord te kunnen geven op het opleggen van een tijdelijk huisverbod.”

Gemeente als schakel
Als spin in het web zoekt Marieke vervolgens contact met alle betrokken partijen. “Dit zijn slachtoffer(s), pleger maar ook eventuele kinderen. Ook neem ik direct contact op met de betrokken medewerker van Veilig Thuis en de Politie. Marieke verteld dat het ook belangrijk is in dit proces dat er direct een koppeling gemaakt wordt met het wijkteam. “Meteen vanaf het moment dat er een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd worden de collega’s van ons wijkteam ’t Baken betrokken. Dit is belangrijk voor een warme overdracht, zij kunnen ook mee met Veilig Thuis op huisbezoek zodat ze de betrokkenen kennen en weten wat er speelt.” Veilig Thuis heeft bij een tijdelijk huisverbod altijd de regie binnen de 10 dagen zolang dit verbod duurt.

Tijdelijk huisverbod is een zwaar middel
Een tijdelijk huisverbod wordt niet zomaar opgelegd. “We proberen er alles aan te doen dat een zwaar middel zoals het tijdelijk huisverbod ingezet moet worden. Mensen gaan er wel eens gemakkelijk aan voorbij maar iemand mag 10 dagen zijn eigen woning niet in en geen contact zoeken met de andere betrokkenen. Dat is heel heftig, ” aldus Marieke.  “We proberen aan de voorkant te voorkomen dat het zover komt. Er gelden ook verschillende voorwaarden om dit zware middel in te kunnen zetten. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat er direct gevaar is voor betrokkenen.”

Respect voor elkaars rol
Soms wil de gemeente een tijdelijk huisverbod opleggen maar voldoet een situatie niet aan de voorwaarden om dit te kunnen doen. “Het kan zo zijn dat de dreiging bijvoorbeeld niet groot genoeg is. Het moet juridisch wel kloppen want het is een wettelijk middel. In zo’n geval overleggen we uitgebreid met Veilig Thuis en de politie. Het lukt altijd goed om hier samen met elkaar over in gesprek te gaan en respect te hebben voor elkaars rol.” Marieke benadrukt nog dat het fijn is dat je op zo’n moment met elkaar kunt meedenken en samen kunt bepalen: dit kan niet maar wat kan er dan wel?

Door tijdelijk huisverbod juiste hulpverlening 
Vaak is het zo dat de casussen al wel bij de gemeente bekend zijn omdat er al eerder meldingen zijn geweest van huiselijk geweld. “Soms zijn het ook situaties die al jarenlang binnenshuis spelen maar niet bij ons in beeld zijn.” Dat het tijdelijk huisverbod ook een middel is om hulpverlening in te zetten blijkt uit eerdere ervaringen van Marieke. ‘’Je haalt mensen hiermee uit een gespannen explosieve situatie. Door deze afkoelingsperiode kan er samen naar de juiste hulpverlening gezocht worden. Wat deze hulp dan is, is afhankelijk van de situatie. Zijn er bijvoorbeeld kinderen betrokken dan wordt jeugdzorg ingeschakeld.”

Afstemming met elkaar
Samenwerking met de verschillende partijen is heel belangrijk. “Het zijn toch vaak heftige situaties waarin je verzeild raakt. Het is fijn dat je dan met elkaar kunt sparren. Ik heb één keer contact met de betrokkenen maar de medewerkers van Veilig Thuis veel vaker. Soms denk ik; ik heb hier geen goed gevoel bij. Dan wil ik dit even toetsen bij Veilig Thuis. Hoe zien zij dat? Deze afstemmingsmomenten houden ons allemaal ook alert en scherp.” Marieke sluit ons gesprek af met de woorden: “Ik heb diep respect voor de mensen die ter plekke in alle hectiek beslissingen moeten nemen.”