Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Interne tool als houvast (5 jaar VTNOG)

Toen ze vijf jaar geleden begon bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland was Rieneke de Groot de enige ge­dragswetenschapper. “Het was toen een nieuwe functie. Ik mocht zelf gaan bouwen aan mijn rol en ging zoeken naar hoe ik van meerwaarde kon zijn binnen de organisatie, en de medewerkers kon aanvullen.” Inmiddels werken er meerdere ge­dragswetenschappers bij Veilig Thuis en denken ze mee met veel inge­wikkelde casuïstiek. “Toen ik begon was dit allemaal nog niet in kannen en kruiken. We moesten echt zoe­ken met elkaar wanneer en hoe we de afstemming voor medewerkers, maar ook voor de direct betrokke­nen belangrijk vinden.”

Sparringpartner voor medewerkers
De invulling hebben ze nu wel gevonden. De gedragswetenschap­pers werken, anders dan de ver­trouwensartsen, voornamelijk intern gericht als sparringpartner voor de medewerkers. “Als een collega van Team Toegang een melding krijgt, kunnen wij bijvoorbeeld betrokken worden om samen te beoordelen of de situatie acuut is en meteen opge­pakt moet worden. Maar ook bij het inhoudelijk sparren over een casus wordt Rieneke vaak betrokken. “Wij proberen de collega op inhoud te ondersteunen, bijvoorbeeld als er een belangrijke beslissing moet wor­den genomen over betrokkenen of om een conclusie te kunnen trekken over een situatie.”

Richting en focus krijgen
Ook het (inhoudelijk) coachen van medewerkers is een taak van de gedragswetenschapper, vertelt Rieneke. Het doel hiervan is om medewerkers overstijgend te leren kijken naar een casus. “Onze mede­werkers zijn allemaal hoogopgeleide professionals, maar ook zij kunnen soms vastlopen in een casus. Door van een afstandje te kijken, kan ik degene helpen om een stap verder te komen en weer richting en focus te krijgen.” Als gedragswetenschap­per staat Rieneke wat meer op afstand waardoor ze objectiever en analytisch kan kijken naar de situa­tie. “Ik vind het waardevol dat ik op deze manier mijn bijdrage kan leve­ren. Ik heb echt het gevoel dat mijn werk ertoe doet.”

Doorontwikkeling van kwaliteit
Naast het meedenken over een aanpak van een casus of het multi­disciplinair uitdragen van een proces houden Rieneke en haar collega’s zich ook bezig met de doorontwik­keling van kwaliteit. “We kijken met collega’s, waar zij tegenaan lopen en waar we ons als organisatie nog verder in kunnen ontwikkelen.” Er is houvast vanuit de landelijke organi­satie, maar er valt binnen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland nog veel meer door te ontwikkelen en te fine­tunen. “Ik ben echt wel trots op de kwaliteitsslagen die hier de afgelo­pen jaren in gemaakt zijn, zowel op persoonlijk vlak als organisatievlak.”

Interne tool als houvast
“Vooral het maken van een vertaal­slag van de theorie naar de praktijk vind ik hierbij heel leuk,” vertelt Rieneke. Zo is er bijvoorbeeld een interne tool ontwikkeld op basis van de landelijke visie op samenwerken aan veiligheid. “Dit is een soort schema geworden, dat houvast biedt. Onderwerpen als: ‘welke vra­gen kun je stellen’ en ‘hoe maak je goede veiligheidsvoorwaarden’ zijn hierin opgenomen.”

Gegroeid naar een echte club
“Wij spreken natuurlijk veel collega’s waardoor we veel informatie vanuit de praktijk weer kunnen terugkoppe­len naar het management. Dit helpt om als organisatie te groeien. “En gegroeid zijn we zeker de afgelopen jaren. Van zoekend met elkaar, naar een club enthousiaste, betrokken en ervaren mensen.” Ze hebben wel te maken met een hoge werkdruk, hoge instroom en onderbezetting, vertelt Rieneke. “Maar ik vind het een grote plus dat er vanuit Veilig Thuis veel vertrouwen is om je te ontwikkelen, en je de kans krijgt om op je eigen manier vorm te geven aan je werk.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.