Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Interview: wijkagent over ouderenmishandeling

Oudermishandeling, ook wel kind-ouder geweld of huiselijk geweld van jongeren tegen hun ouders genoemd. Dit is niet-incidenteel geweld in het gezin, wat gepleegd wordt door een, meestal thuiswonend (e) kind of jongere en dat gericht is op (een van) de ouders. We gingen in gesprek met Niels Klumper over zijn ervaringen met dit type geweld. Hij is werkzaam bij de politie als wijkagent in Aalten.

Niels vertelt dat hij en zijn collega’s regelmatig te maken hebben met situaties waarbij er sprake is van oudermishandeling. Dit gaat met name over onhandelbare kinderen, vaak jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar. Zij gebruiken fysiek geweld tegen hun ouders, bedreigen of zetten ze mentaal onder druk. “We zien dat kind-ouder geweld vooral voorkomt in een onrustige thuissituatie, bijvoorbeeld bij gescheiden ouders of lager opgeleiden. Gelukkig maken we niet vaak mishandelingen mee waarbij ook zwaar geweld komt kijken. Meestal gaat het om dreigingen, slaan en mentaal geweld. We merken dat door de Corona situatie het aantal gevallen van oudermishandeling is toegenomen. Doordat kinderen en jongeren lange tijd niet naar school konden viel structuur en sociale controle weg. Veel ouders die thuis moeten werken. Als er dan eventuele spanningen thuis zijn, dan loopt dit alleen maar verder op.’’ Je vertelt dat ouders vaak geen aangifte doen maar wel een melding willen maken van wat er thuis speelt. Hoe pakken jullie dit als politie en met name als wijkagent op? ‘’Een aangifte tegen je eigen kind gaat vaak voor ouders te ver. Je doet feitelijk een verzoek tot strafvervolging. Bovendien is oudermishandeling vaak moeilijk te bewijzen en duurt een aangifte veel te lang. Ouders hebben op dat moment hulp en ondersteuning nodig. We merken gelukkig dat het steeds gemakkelijker en laagdrempeliger is om contact met de politie op te nemen, vooral door de rol van de wijk- en jeugdagent. Wij zijn rechtstreeks via social media bereikbaar, veel van onze contacten lopen via Instagram. Inwoners kennen ons en vooral de jeugdagent is bij de jeugd bekend en weet vaak ook wat er speelt. Als wijkteam hebben wij de taak om een luisterend oor te bieden en de ouders door te verwijzen naar de juiste instanties.’’

Klik hier voor het hele artikel