Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Je leert om te gaan met de verschillende problematieken (5 jaar VTNOG)

In de afgelopen vijf jaar is er hard gewerkt aan het inwerkprogramma van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Het is heel belangrijk om iedere (nieuwe) werknemer deze basis te bieden. Iemand die dit inwerkprogramma de afgelopen maanden heeft doorgelopen, is Merlijn Batelaan. Hij vertelt graag meer over het negen maanden durende inwerktraject.

“Mijn naam is Merlijn Batelaan en ik werk sinds januari dit jaar bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Ik werd via een oud-collega getipt op de vacature.” De eerste indruk die Merlijn heeft van Veilig Thuis als organisatie, is positief. “Ik heb zelf al best wel wat ervaring in de jeugd­zorg en heb dus aardig wat kennis, maar ook voor mij is het inwerk-traject heel leerzaam geweest. Ik werk hier nu ruim negen maanden en het inwerkprogramma is nog niet afgelopen.”

Sparren met je buddy

“Toen ik begon bij Veilig Thuis kreeg ik een buddy aangewezen. Je werkt met cliënten waarbij het water aan de lippen staat. Dus als je daarover wil sparren of iets wil bespreken, dan kan je bij je buddy terecht.” Ook het team waar je in terechtkomt draagt hieraan bij. “Ik ben heel blij met het team waar ik in zit: de sfeer is heel erg goed en iedereen staat voor elkaar klaar op de momenten dat er behoefte aan is. Ze weten dat ik ervaring heb, maar geven me tijd om aan het werk en de protocollen te wennen.”

Het doel van het uitgebreide inwerkprogramma

Dat het inwerkprogramma bij een organisatie als Veilig Thuis zo uitge­breid is, is heel goed, vindt Merlijn. “Je krijgt te maken met verschil­lende vormen van huiselijk geweld, zoals kindermishandeling, seksueel geweld, financiële uitbuiting en ouderenmishandeling.” Één van de doelstellingen van het inwerktraject is om nieuwe medewerkers weg­wijs te maken in de werkwijze van Veilig Thuis. “Tijdens het inwerk-traject leer je onder andere hoe je anticipeert op diverse situaties waar je mee te maken kan krijgen. Door middel van themaspecifieke trainin­gen, werkbegeleiding en intervisie leer je hoe je om moet gaan met verschillende problematieken die je in de praktijk tegen kan komen.”

Het inwerktraject in het kort

“Het inwerkprogramma verloopt in verschillende stappen. Je begint met dingen zoals het leren kennen van de systemen. Vervolgens ga je mee op huisbezoek met een colle­ga, waarna je geleidelijk en als je eraan toe bent zelf op pad gaat. In heftige situaties roep ik er, naast de standaard ondersteuning, een colle­ga bij. Na verloop van tijd merkte ik dat ik steeds beter af kon stemmen of ik al toe was aan het zelfstandig oppakken van een casus.”

Wekelijkse trainingen ter verdieping

“Als je begint bij Veilig Thuis volg je samen met de personen die ook nieuw zijn, basistrainingen die ingericht zijn voor Veilig Thuis medewerkers. Vaak in een groepje, afhankelijk van het aantal nieuwe werknemers.” Deze trainingen worden over het algemeen verzorgd door vaste medewerkers en trainers uit de eigen organisatie. Zij zijn daar landelijk voor getraind.

In sommige gevallen worden er ex­terne bureaus ingezet. “De trainin­gen zijn overigens niet alleen voor nieuwe medewerkers. Sommige zijn ook voor medewerkers die al langer bij Veilig Thuis werken. Zij kunnen zich dan ook aanmelden, zodat ze hun kennis kunnen uitbreiden.”

Werken met verschillende casussen

“De trainingen zijn afwisselend in­formatief en interactief. We hebben gedurende drie maanden wekelijks een training gehad, waarin elke keer een ander thema centraal stond.” Voordat de training begint, word je geacht je in te lezen in de materie, zodat je weet waar het over gaat. “Meestal begint het met een uitleg, waarna je samen met een groep aan de slag gaat met praktijkop­drachten, zoals het uitwerken van casussen. Daar haal je heel veel inzichten uit, zoals hoe je moet handelen in welke situatie en hoe je het best het gesprek aan kan gaan. Zulk soort trainingen zijn heel pret­tig, want je leert er, ondanks dat je misschien al wel 10 jaar in het vak zit, heel veel van.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.