Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Kenniscafé oudermishandeling dinsdag 24 oktober

Dinsdag 24 oktober 2017 van 15.00 – 17.00 uur

Oudermishandeling, ook wel geweld tegen ouders of kind-oudergeweld genoemd, is een onvoldoende erkend probleem. Hoewel er enige kennis is over de omvang die wijst op zo’n 10 % van de meldingen huiselijk geweld, lijkt er nog weinig aandacht en deskundigheid te bestaan. Ouders, broers en zussen die te maken hebben met geweld van een broer of zus zijn gebaat bij erkenning en snelle hulp.

Uit een verkennend onderzoek, van TNO en Movisie naar aard en omvang: ‘Huiselijk geweld door kinderen en jongeren ’ in 2013, blijkt dat jaarlijks ongeveer 2000 meldingen bij Veilig Thuis geregistreerd worden. Bij de politie betrof het percentage jeugdige plegers van huiselijk geweld 10 % van de meldingen (Ferwerda en Hardeman, 2013).

Erkenning van het bestaan van de problematiek is erg belangrijk. Hulpverleners zijn niet snel geneigd kinderen te zien als pleger, maar kinderen die hun ouder(s) stelselmatig tiranniseren bestaan wel degelijk. Belangrijk is dat professionals de signalen herkennen. Als een ouder zich meldt bij een huisarts of hulpverlener is dat vaak na vele incidenten en met diepe schaamte- en schuldgevoelens. Ook voor de jeugdige die geweld in het gezin pleegt, kan een luisterend oor en een open, niet veroordelende opstelling veel betekenen voor zijn of haar herstel.

Kenniscafé Oudermishandeling
Daarom organiseren de gemeenten van de regio Noord- en Oost-Veluwe, Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en Moviera op 24 oktober van 15.00 – 17.00 uur een Kenniscafé oudermishandeling.

Anouk Visser van Movisie geeft een inleiding over oudermishandeling. Aansluitend is er ruimte voor uitwisseling en netwerken.

Locatie en aanmelden
Het Kenniscafé vindt plaats in de nieuwe locatie van Veilig Thuis in Apeldoorn, Linie 556. U kunt zich aanmelden door vóór 20 oktober een mail te sturen naar preventie@moviera.nl o.v.v. Kenniscafé 24 oktober.