Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Nieuwsbrief oktober 2021: Mensenhandel

Lees hier de nieuwsbrief van oktober 2021:

Mensenhandel: ook in Nederland een groot probleem

18 oktober is de Dag tegen Mensenhandel, deze dag is uitgeroepen door de Europese Commissie om de lidstaten ertoe aan te zetten hun beleid tegen moderne slavernij te verbeteren. Mensenhandel komt helaas nog steeds voor, ook in Nederland. De definitie van mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van personen, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld in de prostitutie, landbouw of horeca (Nationaal rapporteur 2017).

Het signaleren is belangrijk maar hoe herken je als professional deze signalen? In deze nieuwsbrief lees je hier meer over. Ook gingen we in gesprek met twee medewerkers van Veilig Thuis. Beiden hebben expertise op het gebied van mensenhandel en jeugdprostitutie.

Veel leesplezier!