Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De partners van de coalitie Kansrijke Start Epe staan er samen voor dat alle kinderen in de gemeente Epe gezond en veilig opgroeien en meedoen naar talent en vermogen. Dit is onlangs vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring.

Samen werken aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap
Hoe meer problemen we voorkomen bij de start van een leven en in de vroege kinderjaren, hoe groter het voordeel voor het kind en de maatschappij. Met deze lokale coalitie sluiten we aan bij het lokale gezondheids- en sociaal beleid van de gemeente Epe en werken we samen daadkrachtig aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap: óp naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe!

Coalitie Kansrijke Start
De coalitie bestaat uit vele partners uit het sociaal domein, de gemeente Epe, de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is één van deze partners. De coalitie onderschrijft het gezamenlijk belang en de urgentie van een Kansrijke Start voor alle kinderen in Epe. We richten ons daarbij onder andere op het betrekken van ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van de aanpak, het leggen van slimme verbindingen tussen zorgverleners en programma’s en het versterken van bestaande initiatieven.