Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Op niveau blijven (5 jaar Veilig Thuis NOG)

“Als er een veiligheidsprobleem speelt binnen onze gemeente, kunnen we altijd op Veilig Thuis NOG terugvallen.’’

Als wethouder van de gemeente Apeldoorn heeft Detlev Cziesso sinds 2018 ‘’jeugd’’ in zijn portefeuille en is hij verantwoordelijk voor alles wat met zorg en veiligheid voor jeugdigen te maken heeft. De contacten met Veilig Thuis, het Veiligheidshuis en Moviera zijn ook een belangrijk onderdeel van zijn werk.

Aangezien u verantwoordelijk bent voor het jeugd- en veiligheidsbeleid binnen de gemeente Apeldoorn kan ik me voorstellen dat Veilig Thuis een belangrijke samenwerkingspartner is. Kunt u vertellen wat de rol van de gemeente is in deze samenwerking?

“Als voorzitter van het overleg van gemeenten heeft de gemeente Apeldoorn een coördinerende rol naar de andere 22 gemeenten in de regio Noord en Oost Gelderland. Je kunt het overleg van gemeenten zien als een soort van Algemene Ledenvergadering van Veilig Thuis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugd- en veiligheidsbeleid in hun gemeente, maar kunnen hier niet zelf de uitvoering aan geven. De juiste samenwerking met instanties, zoals bijvoorbeeld de GGD en Veilig Thuis, zijn dan enorm belangrijk.”

Als voorzitter en grootste gemeente in de regio is Apeldoorn het eerste aanspreekpunt voor Veilig Thuis. De contacten tussen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en u als wethouder zijn dan ook best nauw. Hoe ervaart u deze samenwerking?

“Laat ik allereerst zeggen dat ik enorm positief tegen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland aankijk en de samenwerking bijzonder prettig vind. Ze pakken vraagstukken die op hun bord liggen zorgvuldig op en spelen adequaat in op ontwikkelingen. Ook zie ik dat samenwerking met andere organisaties, zoals de lokale teams en het Zorg- en Veiligheidshuis, steeds beter verloopt. Niet onbelangrijk is het, zeker omdat ik ook financiën in mijn portefeuille heb, dat Azime (directeur-bestuurder Veilig Thuis Noord Oost Gelderland) ook de financiële kant van de organisatie goed rond krijgt. Verder vind ik het erg prettig dat de samenwerking heel open is en afspraken goed worden nagekomen. Ik zou willen dat we met al onze contacten zo’n samenwerking hadden.”

U vertelt ons net dat als er zaken spelen in de gemeente, op het gebied van jeugd en veiligheid, jullie altijd terug kunnen vallen op Veilig Thuis. Kunt u uitleggen hoe dit dan precies werkt?

“We hopen natuurlijk altijd dat we zo weinig mogelijk gebruik hoeven te maken van de hulpverlening van Veilig Thuis, maar als er wel iets speelt dan is het fijn dat we altijd op Veilig Thuis NOG kunnen rekenen. Het is een organisatie die weet wat ze doet en die de gemeente op belangrijke aspecten heel goed ondersteunt. Je merkt ook dat Veilig Thuis steeds beter gevonden wordt door bijvoorbeeld scholen.

Als er een veiligheidsprobleem speelt dan komt de melding bij Veilig Thuis binnen. Zij onderzoeken de melding, adviseren over de veiligheidsvoorwaarden en dragen over aan het lokale team. Wij krijgen als gemeente op bestuurlijk niveau van sommige dossiers een procesmatige terugkoppeling over de situatie, maar in het kader van privacy krijgen we geen inhoudelijke informatie. Dit ligt anders bij de sociale teams op de werkvloer, die samenwerking is veel nauwer. De hulpverleners wisselen wel inhoudelijke informatie uit, uiteraard binnen de wettelijk toegestane kaders.”

U geeft aan dat Veilig Thuis mooie ontwikkelingen heeft doorgemaakt en dat u hoopt dat de samenwerking op deze manier voortgezet kan worden. Hoe kijkt u naar de toekomst van Veilig Thuis?

“We opereren in een vrij ingewikkeld landschap van veel verschillende (samenwerkings)partijen, en hierin gaat in de toekomst ook het nodige veranderen. Een belangrijk vraagstuk is hierbij: hoe werken wij in veiligheid en zorgdossier met elkaar samen? Ook veranderende wet- en regelgeving speelt hierin een rol. Ik hoop dat Veilig Thuis daar een belangrijke positie in blijft houden en kan blijven functioneren zoals ze nu doet. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is het een enorme uitdaging om de organisatie ook in de toekomst goed draaiende te kunnen houden. Helemaal op het niveau waarop Veilig Thuis opereert.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.