Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Samenwerking met de politie (5 jaar VTNOG)

De samenwerking met de politie is ontzettend belangrijk en waardevol voor Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Pieter van Boxtel is al sinds de oprichting van Veilig Thuis betrokken bij de samenwerking en heeft dus veel veranderingen meegemaakt. Joost Dijkstra, die eind 2021 het stokje van collega Pieter heeft overgenomen, heeft zijn eigen visie op de samenwerking met Veilig Thuis in de toekomst. 

Pieter, jij bent al sinds de oprichting van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland betrokken bij de samen­werking. Hoe is jullie sa­menwerking de afgelopen jaren geëvolueerd?

“Met de portefeuille Zorg en Vei­ligheid onder mij voor het district Noord en Oost Gelderland, ben ik verantwoordelijk voor de werkaf­spraken die gemaakt worden tussen Veilig Thuis en de politie Noord en Oost Gelderland. De afspraken die we maken, moeten in de praktijk ook waargemaakt worden en om dit te bewerkstelligen hebben we eens in de zoveel tijd een overleg.” Hij heeft de afgelopen jaren ervoor proberen te zorgen dat de politie een betrouwbare en toegankelijke partner is voor Veilig Thuis. “Het is belangrijk dat ze weten wat ze aan ons hebben op het moment dat ze contact met ons opnemen. Dat geldt natuurlijk andersom ook.”

Dat klinkt alsof de samenwerking erg vlot verloopt. Is dit vanaf het begin al zo geweest?

“Als nieuwe organisatie kan je nooit helemaal efficiënt en effectief wer­ken, en dat begrijp ik ook wel. Ze waren in het begin nog heel erg zoekende. Toen na de oprichting van Veilig Thuis de politie ging re-organiseren, waren we allemaal erg zoekende en moesten we opnieuw uitzoeken wie welke taak had.” Waar eerst heel veel tijd gestoken werd in overleggen en samenkomen, was daar door de beperkte capaciteit steeds minder tijd voor. Gelukkig is daar nu wel een goede weg in gevonden. “We weten nu goed van elkaar bij wie de verantwoordelijk­heid ligt en weten elkaar makkelijk te bereiken als het nodig is. Dat is mijn streven geweest en ik denk dat we dat wel bereikt hebben.”

Dat is heel mooi, maar er zijn vast ook momenten dat jullie het niet met elkaar eens zijn?

“Soms neemt Veilig Thuis onze meldingen niet in behandeling om wat voor reden dan ook. Dat geeft weleens wat wrijving, dan denken wij: hoe kan dat nou, daar is Veilig Thuis toch juist voor? Maar natuurlijk weten wij ook dat Veilig Thuis aan een aantal toetsingscriteria moet voldoen voordat ze een melding aannemen. Gelukkig kunnen we dat soort dingen met elkaar bespre­ken. Het contact is heel open en we kunnen met respect naar elkaar communiceren als de verwachtin­gen anders zijn.”

Joost, kan jij mij wat vertellen over het contact met Veilig Thuis?

“Het contact loopt goed en we kun­nen elkaar snel vinden op de mo­menten dat het nodig is. In urgente situaties nemen we telefonisch contact op zodat we direct afspra­ken kunnen maken. Daarna maken we via het systeem een VT-melding op. Minder urgente zaken gaan rechtstreeks via een VT-melding. Afhankelijk van de situatie hebben we daarna alsnog een telefonisch overleg,” vertelt Joost. Pieter haakt daarop in: “Dat Veilig Thuis en de politie samen op pad gaan als het gaat om een mishandeling in de relationele sfeer, is de ultieme vorm van samenwerking.” Ik begrijp dat het niet altijd kan, maar we zijn op die wijze echt heel erg gegroeid en weten elkaar te vinden.”

Het is bijna tijd om het stokje over te nemen Joost, hoe zie jij de samenwerking in de toekomst voor je?

“Pieter heeft de afgelopen jaren een goede functionele structuur neerge­zet waar ik zeker op voort ga bordu­ren, omdat ik daar echt het belang van inzie. Het periodiek bespreken van knelpunten zorgt ervoor dat de samenwerking steeds verder blijft verbeteren. Korte lijnen zijn cruciaal om ook bij de hoog risico zaken het juiste te doen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en politie erg belangrijk. Onze periodieke overleggen dragen hier zeker aan bij.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.