Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Vacature – Specialist Tijdelijk Huisverbod / Interventieteam

Ben jij analytisch, besluitvaardig en in staat om buiten de geijkte kaders te denken? Wil je bijdragen aan een veilig thuis voor kinderen en volwassenen? Solliciteer dan als

Specialist Tijdelijk Huisverbod (32 uur)

Interventieteam is een apart team binnen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (VTNOG). Je hebt als primaire taak, uitvoering te geven aan de maatregel Tijdelijk Huisverbod (THV) en interventies uitvoeren bij acute casussen. 

Wat ga je doen?
Als het Interventieteam op pad gaat, dan is er sprake van een noodsituatie:

“Gisteravond is een ruzie tussen twee partners fysiek uit de hand gelopen.
Een persoon is aangehouden.
Twee minderjarige kinderen waren getuige van dit geweld.”

Eerste aanspreekpunt
Plegers van huiselijk geweld kunnen een tijdelijk huisverbod (THV) krijgen. Het tijdelijke huisverbod is een bestuursrechtelijke maatregel en kan in een noodsituatie als afkoelingsperiode worden gebruikt. Als Specialist Tijdelijk Huisverbod ben je in de periode van het huisverbod eerste aanspreekpunt van de direct betrokkenen én alle ketenpartners. Bij acute casussen beoordeel je de veiligheid en ga je een plan van aanpak maken.

Veiligheidsafspraken
Na het opleggen van het huisverbod of bij een acute casus, ga je als Specialist Tijdelijk Huisverbod in gesprek met alle direct betrokkenen. Samen worden veiligheidsvoorwaarden geformuleerd en verdere veiligheidsafspraken gemaakt. Ook wordt passende hulpverlening ingeschakeld. Je beoordeelt de mate van gevaar en niet de schuldvraag.

“Voor ons is het een kwestie van goed luisteren, doorvragen
en erachter komen welke risicofactoren er allemaal spelen.”

Risico-inschatting
Als Specialist Tijdelijk Huisverbod maak je, samen met de hulpofficier van justitie van de politie, een risico-inschatting. Hiermee wordt de burgemeester geadviseerd in het opleggen of verlengen van een huisverbod. Aan het einde van het huisverbod zorg je voor een overdracht richting een samenwerkingspartner, bijvoorbeeld het lokale veld.

“Een ‘Specialist Tijdelijk Huisverbod’ ben je niet, dat word je na verloop van tijd.”

Geen casus is hetzelfde
Aan het einde van het huisverbod of bij een acute casus zorg je voor een overdracht richting een samenwerkingspartner, bijvoorbeeld het lokale veld.

“Geen casus is hetzelfde. Dat vind ik prachtig; lastige en complexe casuïstiek
waarbij ik echt wat kan betekenen voor mensen.
We zijn met ons kleine maar hechte team goed ingespeld op elkaar.
We bespreken veel casussen samen, maar betrekken ook de vertrouwensartsen
en gedragswetenschappers hierin.”

Wat heb je in huis?

 • Afgeronde hbo-opleiding (Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek)
 • Een geldige SKJ-registratie. Jeugdzorgwerker of  Jeugd- en Gezinsprofessional
 • Mondelinge vaardigheden voor het benoemen en bespreekbaar maken van gedragingen van cliënten
 • Analytische vaardigheden en oplossingsgerichtheid voor het in kaart brengen van problemen en oplossingen
 • Adviesvaardigheden in het luisteren en begrijpen van cliënten, het overbrengen van informatie en het geven van ondersteuning en advies
 • Kennis van, en inzicht in systeemgerichte benadering
 • Een groot doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
 • In staat om buiten de geijkte kaders te denken
 • Je kunt handelend optreden in crisis- en conflictsituaties
 • Een eigen auto

Met het team Tijdelijk Huisverbod ben je beschikbaar om 7 dagen in de week (overdag) piketdiensten met elkaar te verdelen. Praktisch betekent dit per persoon ongeveer één vaste doordeweekse dag in de week en één weekend in de maand.

Welk wensen hebben we?

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebt in sociaal domein

Dat je (basis) kennis hebt van:

 • Diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en inzicht hebt in interventies om de veiligheid te borgen
 • Pedagogiek, (ontwikkelings-)psychologie en diagnostiek
 • Psychiatrie, verslaving(problematiek), verstandelijke beperkingen
 • Mensen met verschillende etnische achtergronden
 • Het juridisch kader, wet- en regelgeving

Wat bieden wij?
Een dienstverband van maximaal 32 uur per week en inschaling in de cao-jeugdzorg in schaal 10. De inschaling is afhankelijk van je werkervaring. Verder gelden de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de cao-jeugdzorg.

 • Praktijkprogramma van 10 maanden en een eigen mentor
 • Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • Laptop en smartphone
 • Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team bepaal je je kantoormomenten)
 • Reiskostenvergoeding
 • Opleidingen en trainingen
 • TMA analyse (inzicht je talenten en valkuilen, leidraad voor ontwikkelingsmogelijkheden)

Welk soort dienstverband krijg je van ons?
Wij bieden je een jaarcontract dat na een positieve beoordeling in het eerste jaar wordt omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De standplaats van de functie is Apeldoorn, maar je bent werkzaam binnen de 22 gemeenten in de regio van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Kopje koffie?
Heb je na het lezen van bovenstaand profiel nog vragen over de functie? Neem dan contact op met René Bomhof. Hij is bereikbaar via: 088 500 1100. Je bent ook altijd welkom om langs te komen voor een kopje koffie.

Ben je enthousiast en wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitaties@veiligthuisnog.nl, onder vermelding van de vacaturenaam. Wanneer geschikte kandidaten reageren, gaan wij zo snel mogelijk met hen het gesprek aan.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij in op meer diversiteit binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. We werken hard aan een open cultuur met ruimte voor ieders unieke talent. Voor ons is diversiteit meer dan alleen de zichtbare verschillen tussen mensen. Diversiteit zit ook in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en de manier van denken. Ons streven is dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving met al haar verschillen.

Vanzelfsprekend wordt acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.