Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis
27 november 2020

Vacature Specialist Tijdelijk Huisverbod

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties.

Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een:

Specialist Tijdelijk Huisverbod (36 uur)

Wat ga je doen?

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon, van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat, tijdelijk (in beginsel 10 dagen) de toegang tot zijn woning te ontzeggen. Tijdens deze periode mag de betreffende persoon geen contact opnemen met zijn huisgenoten. De periode wordt benut om maatregelen te nemen die (de dreiging van) huiselijk geweld kunnen wegnemen.

De Specialist Tijdelijk Huisverbod is samen met de hulpofficier van de justitie van de politie belast met het maken van een juiste risico-inschatting waarmee de burgemeester geadviseerd wordt in het opleggen een huisverbod.

De Specialist Tijdelijk Huisverbod is in de periode van het huisverbod casemanager van de direct betrokkenen én alle ketenpartners. Deze periode wordt gebruikt om een veiligheidsplan te maken waarbij voor iedereen de veiligheid geborgd is.

Aan het einde van het huisverbod zorg je voor een overdracht richting een samenwerkingspartner, bijvoorbeeld het lokale veld.

Wat heb je in huis?

 • Een afgeronde HBO-opleiding (Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek)
 • Een geldige SKJ-registratie. Jeugdzorgwerker of Jeugd- en Gezinsprofessional
 • Mondelinge vaardigheden voor het benoemen en bespreekbaar maken van gedragingen van cliënten
 • Analytische vaardigheden en oplossingsgerichtheid voor het in kaart brengen van problemen en oplossingen
 • Adviesvaardigheden in het luisteren en begrijpen van cliënten, het overbrengen van informatie en het geven van ondersteuning en advies
 • Kennis van, en inzicht in systeemgerichte benadering
 • Een groot doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
 • In staat om buiten de geijkte kaders te denken
 • Je kunt handelend optreden in crisis- en conflictsituaties

Verder ben je

 • Met het team Tijdelijk Huisverbod beschikbaar om de 7 dagen in de week (overdag) piketdiensten met elkaar te verdelen. Praktisch betekent dit per persoon ongeveer één vaste doordeweekse dag in de week en één weekend in de maand
 • In het bezit van een eigen auto

Welke wensen hebben we?

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebt in sociaal domein

Dat je (basis)kennis hebt van:

 • Diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en inzicht hebt in interventies om de veiligheid te borgen
 • Pedagogiek, (ontwikkelings-)psychologie en diagnostiek
 • Psychiatrie, verslavings(problematiek), verstandelijke beperkingen
 • Mensen met verschillende etnische achtergronden
 • Het juridisch kader, wet- en regelgeving

Wat bieden wij?

Een boeiende baan in een leuk en hecht team voor 36 uur per week en inschaling in de cao Jeugdzorg in schaal 10. Verder gelden de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de cao Jeugdzorg. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.

Je bent welkom in een fijne, professionele en eigentijdse omgeving. Met je betrokken collega’s en samenwerkende (keten)partners lever je een bijdrage aan de duurzame aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We zijn verantwoordelijk voor een veilig klimaat thuis en dat begint met een veilig klimaat op het werk. We vormen dan ook met elkaar een lerende organisatie (individueel en in teamverband) waarin we elkaar aanvullen, versterken en stimuleren om met en van elkaar te leren. Ons uitgangspunt is dat onze cliënten ook leerbaar zijn. Je hebt een natuurlijke interesse voor de doelgroep waar wij mee werken. Jij hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Welk soort dienstverband krijg je van ons?

Wij bieden je een jaarcontract aan waarbij we met elkaar afspreken dat bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, dit contract na een jaar wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De standplaats van de functie is Apeldoorn.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure, tevens vragen we je een casus uit te werken. Deze casus ontvang je na het eerste gesprek van ons.

Contactinformatie

Heb je na het lezen van bovenstaand profiel nog vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Yvo Ploeg, Specialist Tijdelijk Huisverbod. Hij is bereikbaar op 06-57635532.

Ben je enthousiast en wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan uiterlijk 10 december naar sollicitaties@veiligthuisnog.nl, onder vermelding van de vacaturenaam.

Onze planning m.b.t. de selectieprocedure is als volgt:

 • Maandag 14 december 1ste ronde sollicitatiegesprekken, kandidaten die doorgaan naar de 2de ronde worden gevraagd een casus uit te werken
 • Donderdag 17 december 2de ronde sollicitatiegesprekken
 • Tussen 16 en – 20 december maak je de TMA (talent motivatie analyse)
 • Dinsdag 22 december bespreken TMA, aansluitend arbeidsvoorwaardengesprek

Vanzelfsprekend wordt acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.