Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland publiceert jaarverantwoording 2022

De jaarverantwoording van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarverantwoording maakt de organisatie inzichtelijk welke dienstverlening zij levert voor de inwoners en professionals van de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Een regio met meer dan 835.000 inwoners.

“Ook in 2022 hebben de specialisten van Veilig Thuis NOG in 22 gemeenten met hun expertise bijgedragen aan veiligheid in samenwerking met slachtoffers, plegers, getuigen en professionals. Publiciteit over de jeugdzorg en de voorbeelden in de media hebben het werk voor de professionals van Veilig Thuis NOG niet makkelijk gemaakt echter wel uitdagend” laat Azime Gülhan (directeur-bestuurder) weten. ‘Directbetrokkenen die de voorbeelden uit de media aanhalen om niet mee te willen werken, twijfelen over de te leveren kwaliteit et cetera. Tegelijkertijd zie ik de betrokken professionals hard werken om een relatie op te bouwen met directbetrokkenen om te laten zien dat ze het verschil kunnen maken. Doen wat nodig is vraagt ook van professionals om buiten eigen kaders en expertise te denken’.

Meldingen

In 2022 heeft de organisatie 3.093 meldingen ontvangen en 5.540 adviesgesprekken gevoerd. Het aantal meldingen is met 2% toegenomen en het aantal adviezen met 6% afgenomen. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland ziet een toename van het aantal acute casussen en de complexiteit van de casuïstiek.

Samenwerking
In de jaarverantwoording blikt de organisatie ook terug op de samenwerking met haar partners (zoals lokale teams, politie, justitie, Raad voor de Kinderbescherming). De professionals weten elkaar beter te vinden. In de contacten is steeds meer aandacht voor elkaars expertise. De volgende stap is dat professionals preventief en systemisch werken. Dit vraagt sturing van organisaties en gemeenten om de grenzen van wat mogelijk en haalbaar is op te zoeken.

Klik hier om de infographic van het Jaarverslag 2022 te lezen.
Klik 
hier om het Jaarverslag en jaarverantwoording 2022 te lezen.