Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Veilig Thuis ook voor vluchtelingen Oekraïne

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Vluchtelingen zijn een risicogroep en vallen onder de categorie afhankelijkheidsrelaties. Daar waar vluchtelingen uit Oekraïne particulier opgevangen worden, kan er naast mensenhandel ook huiselijk geweld of kindermishandeling plaatsvinden. Denk hierbij aan seksueel geweld en seksueel misbruik. Het is belangrijk dat zowel slachtoffers (vluchtelingen uit Oekraïne), burgers (omstanders), maar ook professionals als scholen, kinderdagverblijven, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling (waaronder dus ook seksueel geweld en/of seksueel misbruik) contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000 of veiligthuisnoordoostgelderland.nl.

Veilig Thuis geeft informatie, advies, biedt ondersteuning en doet afhankelijk van de meldingen waar nodig onderzoek. Waar nodig stemmen we af met ketenpartners, waaronder de politie en het centrum seksueel geweld en volgen we de landelijke handreiking inzake strafbare kindermishandeling.