Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Vijf jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG) bestaat vijf jaar. De stichting is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis NOG werkt in opdracht van 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland.

Bijna 15.000 meldingen
In de afgelopen vijf jaar zijn bijna 15.000 meldingen bij Veilig Thuis NOG gedaan. Ook zijn er meer dan 23.000 advies-of ondersteuningsvragen binnengekomen (t/m juni 2021). “Achter deze simpele cijfers schuilen slachtoffers, plegers en getuigen met een eigen verhaal. Al deze verhalen zorgen ervoor dat wij ons met overtuiging blijven inzetten om onze prestaties te verbeteren”, aldus Azime Gülhan, directeur-bestuurder Veilig Thuis NOG. “Ons werk is niet af, omdat we doorlopend leren en ons ontwikkelen door te luisteren naar slachtoffers, plegers, getuigen en professionals. We doen het samen met de professionals van sociale wijkteams, politie , justitie, gezondheidszorg en andere zorgpartners. Zonder deze samenwerking is het onmogelijk om veiligheid te borgen en geweld te stoppen”.

Vertrouwen
“We hopen natuurlijk altijd dat we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van de hulp van Veilig Thuis”, aldus Detlev Cziesso, wethouder gemeente Apeldoorn (voorzitter Vergadering van Gemeenten). “Maar als er wel iets speelt dan is het fijn dat we altijd op Veilig Thuis NOG kunnen rekenen. Het is een organisatie die weet wat ze doet en die de gemeente op belangrijke aspecten heel goed ondersteunt. Zo merk je ook dat scholen Veilig Thuis steeds beter weten te vinden.”

Waardevol werk
Medewerker Esra Bingul vertelt: “Met wie je ook werkt; je collega’s, iemand van de politie of medewerkers van de jeugdzorg, iedereen heeft hetzelfde doel en dat is het zorgen voor een veilige situatie binnen kwetsbare gezinnen. Dat zorgt echt voor verbinding tussen de organisaties. Mijn werk is heel dankbaar. Je bent bezig met veiligheid voor de mensen om je heen en je probeert het verschil te maken, dat is het mooiste wat er is. Ik vind echt dat iedereen recht heeft op een Veilig Thuis.”

Magazine
De stichting ‘viert’ haar verjaardag op de ‘Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’ (ook genoemd Orange the World) met de publicatie van een magazine. In het magazine zijn verhalen te lezen van medewerkers, samenwerkingspartners en ook cliënten die terugblikken op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en vooruitblikken naar de toekomst van Veilig Thuis.

Meer informatie
Magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’
orangetheworld.nl