Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Waardevol werk (5 jaar Veilig Thuis NOG)

Esra Bingul, medewerker Veilig Thuis in Team Noord Veluwe, is al sinds de oprichting van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland betrokken bij de organisatie. In de afgelopen jaren heeft ze alle veranderingen meegemaakt en heeft ze de groei die Veilig Thuis heeft geboekt van dichtbij gezien. We gingen in gesprek met haar over haar werk en de relatie die ze heeft met Veilig Thuis.

Een grote stap

Voor Veilig Thuis werd opgestart, werkte Esra bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. “Ik weet nog goed dat er vijf jaar geleden gesproken werd over een samenvoeging van de verschillende steunpunten.” Het was een rumoerige tijd voor Esra, maar ook voor alle collega’s, door alle veranderingen die zouden komen. “In die tijd hadden we heel veel vrijheid, en we konden nog niet echt spreken van een protocol. Dat klinkt natuurlijk leuk, maar in zo’n organisatie is het best belangrijk om richtlijnen en duidelijkheid te hebben.”

De basis staat

De grootste veranderingen in de afgelopen jaren? Dat zijn er een aantal. “Waar we aan het begin allemaal zoekende waren, hebben we nu echt een sterke basis. Iedereen heeft zijn eigen specialisme, dus we weten waar de kracht van elk individu ligt. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking onderling heel goed gaat.” Naast de kracht van het individu, brengt Esra het gezamenlijke doel ook vaak naar voren. “Met wie je ook werkt; je collega’s, iemand van de politie of medewerkers van de jeugdzorg, iedereen heeft hetzelfde doel en dat is het zorgen voor een veilige situatie binnen kwetsbare gezinnen. Dat zorgt echt voor verbinding tussen de organisaties.”

Eigen specialisatie kiezen

Iedereen bij Veilig Thuis heeft zijn eigen specialisme. Om dit te bevorderen en te stimuleren, zijn er verschillende vakgroepen opgericht waar iedereen binnen Veilig Thuis zich voor aan kan melden. “Ik zit bijvoorbeeld in de vakgroep eergerelateerd geweld. Binnen sommige culturen speelt de familie-eer een hele belangrijke rol. Dat zijn best wel complexe zaken: die doen we vaak samen met bijvoorbeeld de politie of de vrouwenopvang. Doordat ik in die vakgroep zit, word ik soms als specialist geraadpleegd bij casussen die hiermee te maken hebben.”

De dagen van Esra

“Elke dag is anders. Nadat Team Toegang de melding heeft aangenomen, komt de melding bij ons terecht. Soms komt het voor dat een melding het label ‘acuut’ of ‘urgent’ krijgt, wat betekent dat er direct gehandeld moet worden.” Als dat niet het geval is, stemt het team, eventueel in samenspraak met gedragswetenschappers of vertrouwensartsen, af welke acties ondernomen moeten worden en wie dit op zich neemt. “Samen delen we de verantwoordelijkheid en bepalen we de vervolgstappen die gezet moeten worden en dat is echt onze kracht!”

Toekomst

Als we vragen naar de toekomst van Veilig Thuis begint Esra eerst over de afgelopen jaren. “Allereerst ben ik heel trots op wat we hebben bereikt, alle collega’s hebben daaraan bijgedragen.” Dat betekent overigens niet dat er niet nagedacht wordt over de toekomst, want er is altijd ruimte voor verbetering en ontwikkeling. “We zijn een lerende organisatie. We stellen onszelf constant de vraag: hoe kunnen we efficiënter en beter werken, en hoe kunnen we onze cliënten beter van dienst zijn?”

Veilig Thuis in drie woorden

‘Veiligheid, verantwoordelijkheid en waardevol werk’, dat zijn de drie woorden die bij Esra als eerst naar boven komen als ze denkt aan Veilig Thuis. “Mijn werk is echt heel dankbaar. Je bent bezig met veiligheid voor de mensen om je heen en je probeert het verschil te maken, dat is het mooiste wat er is.” We sluiten af met de vraag of ze nog iets wil meegeven, en daar geeft ze een prachtig samenvattend antwoord op: “Ik vind echt dat iedereen recht heeft op een Veilig Thuis.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.