Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Wat gebeurt er als er wordt gebeld?

Het is het eerste aanspreekpunt wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis: team Toegang van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland of de bureaudienst van Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Elke melding of adviesvraag komt bij een medewerker binnen. Passend bij de situatie geven zij advies of maken ze een melding. Een verantwoordelijke en belangrijke rol!

‘Bureaudienst, goedendag’. Daar begint het mee. De beller komt met een adviesvraag of een melding. Centraal staat de vraag ‘is er sprake, of een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?’.

Tijdens het aanhoren van het verhaal worden er veel vragen gesteld. Daarna wordt per situatie gekeken wat logische vervolgstappen zijn: volstaat het om alleen advies te geven of moet er een melding worden gedaan?

Adviesfunctie
Veilig Thuis is er voor inwoners én professionals. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Professionals kunnen Veilig Thuis benaderen voor een adviesgesprek. Een advies is altijd anoniem. Ook bij twijfel is het belangrijk om contact met Veilig Thuis op te nemen. De medewerkers zijn getraind om mee te denken en te adviseren over mogelijke vervolgstappen volgens de stappen van de meldcode.

Adviesvragen
Jaarlijks worden beide Veilig Thuis organisaties in totaal meer dan 11.000 telefonisch of per chat benaderd voor advies.

Adviesvragen worden altijd anoniem behandeld. Dit kunnen vragen zijn van bijvoorbeeld psychologen, leerkrachten of omstanders die niet weten hoe ze moeten reageren op een situatie. Veilig Thuis biedt dan ondersteuning en advies op het gebied waar nodig is.

 

 

 

 

test