Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Aangepast meldformulier voor professionals

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft het meldformulier voor professionals aangepast. Zo bieden invulvelden meer ruimte voor tekst en zijn een aantal overbodige vragen verwijderd. Verder is een toelichting toegevoegd bij bepaalde vragen. Ook is de opmaak van het formulier aangepast. Het formulier is hierdoor gebruiksvriendelijker.

Waarvoor kan ik, als professional, terecht bij Veilig Thuis?
Iedereen, die te maken heeft met – een vermoeden van – huiselijk geweld of kindermishandeling, kan terecht bij Veilig Thuis voor deskundig advies en ondersteuning of het doen van een melding. Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Veilig Thuis organisatie werkt samen met professionals uit het lokale veld om de veiligheid te borgen en de benodigde hulpverlening uit te kunnen zetten.

Melding
Professionals kunnen op verschillende manieren een melding doen bij Veilig Thuis. Het is mogelijk om gratis te bellen (0800 2000). Een medewerker van team Toegang geeft passend bij de situatie advies of maakt een melding aan. Verder is het ook mogelijk voor professionals om een meldformulier in te vullen. Het meldformulier, een invulbaar pdf-document, is te downloaden op de website van Veilig Thuis. Professionals kunnen het ingevulde document opslaan en beveiligd mailen aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Bij twijfel en vragen kunnen professionals altijd bellen met 0800 2000 (gratis, 24/7).