Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Advies & zorgen melden

Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor de professional. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Bij twijfel en vragen altijd bellen met 0800 2000 (gratis, 24/7).

Waarvoor kan ik, als professional, terecht bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Iedereen, die te maken heeft met – een vermoeden van – huiselijk geweld of kindermishandeling, kan terecht bij Veilig Thuis voor deskundig advies en ondersteuning of het doen van een melding.

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt kansen op een betere situatie, waardoor mensen weer een toekomst hebben. Veilig Thuis werkt samen met professionals uit het lokale veld om de veiligheid te borgen en de benodigde hulpverlening uit te kunnen zetten. Bijvoorbeeld de Raad voor de kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, Politie, Veiligheidshuis, Veiligheidskamers, Reclassering, Ziekenhuizen, GGZ, Jeugdhulpaanbieders, aanbieders van vrouwenopvang zoals Moviera.

Meldcode

Werkwijze

Gesprekstechnieken

Samenwerkings-
afspraken gemeente
Anoniem melden Meldformulier
Werkgebied