Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Update aanpak schadelijke praktijken

Beste lezer,

GGD Noord- en Oost Gelderland (hierna GGD NOG) en GGD IJsselland werken al een aantal jaren samen aan de aanpak schadelijk praktijken. Schadelijke praktijken zijn o.a. meisjesbesnijdenis (VGV), eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Om deze schadelijke praktijken tegen te gaan is het van belang dat zoveel mogelijk professionals zich bewust zijn van deze praktijken en dit signaleren. Ook jij kan daarbij helpen. In dit bericht zetten zij kort wat belangrijke informatie en linkjes over dit onderwerp op een rij.

Risico op meisjesbesnijdenis
Bijna 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden. Naar schatting lopen 4.200 meisjes de komende 20 jaar risico op besnijdenis. In de zomerperiode lopen meer meisjes risico om besneden te worden. Vooral als een moeder alleen met één dochter teruggaat naar een land van herkomst kan dit mogelijk duiden op een risico dat zij daar besneden wordt. Als professional kan je hierover het gesprek aan gaan. Bij de GGD doen we dit o.a. samen met sleutelpersonen die de cultuur kennen en getraind zijn in het voeren van deze gesprekken. Om meer te leren over vrouwelijke genitale verminking kan je meer informatie lezen in de brochure die je hier kunt downloaden. Wil je daarna verder lezen over dit onderwerp of ook voorlichtingsmateriaal in zien, kijk dan hier op de website van Pharos.

Inzet van sleutelpersonen
De kern van onze aanpak schadelijke praktijken is de samenwerking met sleutelpersonen. Zij worden opgeleid en begeleid in het bespreken van verschillende gezondheidsonderwerpen waaronder schadelijke praktijken. Veelal hebben ze zelf ook op een manier te maken gehad met schadelijk praktijken. De sleutelpersonen worden ingezet bij consulten van GGD-professionals, geven zelf voorlichting en gaan gesprekken aan met risico groepen. Eén van de sleutelpersonen zei voor Zero Tolerance Day in een video (internationale dag tegen meisjesbesnijdenis): “Een droom van mij is: dat er een dag komt dat ik leef dat er geen één meisje meer wordt besneden”.

Door het gesprek aan te gaan bereiken de sleutelpersonen families en redden ze meisjes van hun besnijdenis. Naast het redden moet er ook aandacht zijn voor de nazorg. Eén sleutelpersoon zegt: “Dat we alle andere meisjes kunnen redden, maar de slachtoffers niet vergeten want er is hun iets aangedaan”.

Voor de inzet van sleutelpersonen kan je contact opnemen met vgv@ggdnog.nl of sleutelpersonen@ggdijsselland.nl

Recht op nee
De campagne ‘Recht op Nee’ draagt uit dat iedereen een eigen keuze zou moeten hebben. Op de website https://www.rechtopnee.nl/ is er meer informatie te vinden over de verschillende onderwerpen van schadelijke praktijken. Ook zijn hier ervaringsverhalen te luisteren en lezen.

Nazorg spreekuur
GGD NOG en IJsselland hebben beiden een spreekuur voor vrouwen die besneden zijn. Vrouwen die besneden zijn kunnen hier veel gezondheidsklachten aan ondervinden, zowel fysiek als mentaal. In het spreekuur kunnen collega’s de vrouwen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening en een luisterend oor bieden. Als jij als professional vrouwen tegenkomt die hier baat bij zouden kunnen hebben, verwijs ze dan vooral door naar Irene van der Liende-Stooter (GGD NOG) en Marthine Bos (GGD IJsselland) van het nazorgspreekuur. Je kunt contact met hen opnemen via: nazorgspreekuur@ggdnog.nl of m.bos@ggdijsselland.nl

Ook voor andere vragen rondom dit thema kan je contact opnemen met Irene of Marthine.

Podcast en documentaire/film tips
Voor diegene die zich nog verder wil verdiepen in dit onderwerp en op andere manieren meer informatie en inspiratie op wil doen willen we nog een aantal tips delen.

Podcast tips:

Documentaire/film tips: