Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

(Ex-) Partnergeweld

Onder (ex-)partnergeweld valt al het geweld tussen partners of ex-partners. Het kan een uit de hand gelopen ruzie zijn, waarbij een partner uit onmacht de controle verliest en dingen zegt of doet die de ander schaadt. Maar het kan ook gaan om het herhaaldelijk en langdurig gebruik van geweld.

Update aanpak schadelijke praktijken

Beste lezer, GGD Noord- en Oost Gelderland (hierna GGD NOG) en GGD IJsselland werken al een...

Nieuwsbrief oktober 2021: Mensenhandel

Lees hier de nieuwsbrief van oktober 2021: Mensenhandel: ook in Nederland een groot probleem 18 oktober is...