Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Helder beeld van de situatie (5 jaar VTNOG)

Eén ding is zeker, als het Team Tijdelijk Huisverbod op pad gaat, dan is er sprake van een crisissituatie. Yvo Ploeg, specialist tijdelijk huisverbod, vertelt over zijn werk en intensieve betrokkenheid in verschillende situaties.

Een tijdelijk huisverbod is ingrijpend maar soms nodig om geweld te stoppen

Samen met zijn collega’s werkt hij 365 dagen per jaar in piketdiensten. “Meestal komt de melding in de ochtend bij ons binnen vanuit de politie, vaak is er dan ’s nachts iets gebeurd.” Yvo vertelt dat het dan bijvoorbeeld gaat om situaties zoals in het verhaal van Lisa (zie vorige pagina), waarbij sprake is van partnergeweld, maar ook andere vormen van huiselijk geweld, zoals financiële uitbuiting of escalaties in een ouder-kindrelatie (18+) komen voor.

Helder beeld van de situatie

“Na een melding trekken we de eerste dag gezamenlijk op met de hulpofficier van de politie. Dit is  altijd een hele prettige samenwerking. We toetsen eerst of de casus voldoet aan de wettelijke criteria van een tijdelijk huisverbod.” Daarna doen ze een risicotaxatie bij de betrokkenen. “We proberen een helder beeld van de situatie te krijgen en gaan daarvoor met beide partijen (en de eventuele kinderen) in gesprek.” In eerste instantie is de taak van Yvo en zijn collega’s om samen met de hulpofficier de burgemeester te adviseren. Het tijdelijk huisverbod is een bestuursrechtelijk middel wat opgelegd kan worden door de burgemeester. “We vertellen aan de betrokkenen wat Veilig Thuis voor ze kan betekenen: we zijn er om ze te helpen, om de situatie te doorbreken en te laten zien dat er een uitweg is, hoe hopeloos de situatie er soms ook uitziet. Voor ons is het een kwestie van goed luisteren, doorvragen en erachter komen welke risicofactoren er allemaal spelen.”

Veiligheid herstellen

Een tijdelijk huisverbod is een ontzettend ingrijpend middel voor iedereen, maar tegelijkertijd in sommige situaties ook noodzakelijk om het geweld te stoppen. “De opvolging (dit is vanaf dag 2) is het allerbelangrijkste, dan ga je in gesprek over wat er nodig is om de veiligheid te herstellen. In de casus van Lisa stond de ex-partner niet open voor begeleiding. Vaak zien we dat mensen ook echt wel willen veranderen, ook de agressor. Niemand kiest ervoor om in zo’n situatie te zitten.” Yvo benadrukt dat het belangrijk is dat niemand het gevoel moet krijgen dat je veroordelend tegenover hem zit. “Ik ben er niet om te oordelen over goed en fout, ik ben ervoor om keuzes te maken over de veiligheid.”

Intensief traject

Het tijdelijk huisverbod duurt 10 dagen met een eventuele verlenging van 18 dagen. “Ten tijde van het huisverbod zijn wij contactpersoon voor zowel de betrokkenen als de ketenpartners.” Yvo vertelt dat het een enorm intensief traject is doordat alles in zo’n kort tijdsbestek moet gebeuren. “We spreken de kinderen, organiseren een partnergesprek, organiseren MDO’s, stemmen af met onder andere de wijkagent, gemeente, huisarts, reclassering en activeren de hulpverlening.” Met de meeste ketenpartners zijn er al bestaande afspraken. “Soms merken we dat bijvoorbeeld medewerkers van wijkteams hier nog nooit mee van doen hebben gehad. Een huisverbod is ook niet iets wat dagelijks voorkomt.”

Toekomstperspectief bieden

Dat mensen vaak dankbaar zijn voor de hulp van Veilig Thuis in een crisissituatie blijkt wel uit het verhaal van Lisa. “Ik haal hier ontzettend veel energie uit. Het is mooi dat je iemand in zo’n korte tijd kan ondersteunen en in veiligheid kan brengen,” vertelt Yvo. “We hebben haar (en de kinderen) geholpen door veiligheid te bieden en haar in een traject te zetten waarbij nieuw perspectief voor de toekomst mogelijk is.” Als de veiligheid voldoende gewaarborgd is, wordt het dossier bij Veilig Thuis afgesloten en wordt de regie overgedragen aan een overdrachtspartij, zoals Moviera of een andere hulpverleningsinstantie. “In het veiligheidsplan staan alle afspraken met de betrokken partijen. Ons werk zit er dan op, maar voor de hulpverlening begint het dan pas.”

Bij ons is het altijd crisis

Geen casus is hetzelfde, vertelt Yvo. “Dat vind ik prachtig; lastige en complexe casuïstiek waarbij ik echt wat kan betekenen voor mensen. We zijn met ons kleine maar hechte team goed ingespeeld op elkaar. We bespreken veel casussen samen, maar betrekken ook de vertrouwensartsen en gedragswetenschappers hierin.” Natuurlijk ziet hij ook de andere kant, waarbij Veilig Thuis geassocieerd wordt met nare dingen. “Daarom is het zo belangrijk dat we in het begin duidelijk maken wat we komen doen en wat we kunnen betekenen. Als wij binnen ons speelveld met collega’s en ketenpartners datgene kunnen betekenen wat maximaal haalbaar is, dan hebben we het goed gedaan.”

Dit interview is gepubliceerd in het magazine ‘5 jaar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland’. Klik hier om het magazine te lezen.