Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

In gesprek over ontspoorde mantelzorg, één van de vormen van ouderenmishandeling

Marline Ratering, werkzaam als Specialist Veiligheid HG/KM bij Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland in het regioteam Achterhoek, is actief betrokken in de vakgroep ouderenmishandeling. Zij vertelt ons over ontspoorde mantelzorg, één van de vormen van ouderenmishandeling die zij in haar werk tegenkomt.
Mantelzorg, steeds meer mensen krijgen er tegenwoordig in hun directe omgeving mee te maken. Het is een waardevolle vorm van zorg waarbij familieleden, vrienden of buren zich inzetten voor het welzijn van een (meestal) oudere persoon. Maar wat als dit niet helemaal goed gaat?

“Hun emmertje raakt vol, ze lopen op hun tandvlees en hun houding richting de oudere maar ook de eventuele betrokken hulpverlening verandert.” Uiteindelijk kan er ontspoorde mantelzorg ontstaan. Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van goede zorg door
overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Een kenmerk van ontspoorde mantelzorg is het ontbreken van opzet. “Er komen emoties bij kijken waardoor de mantelzorger de oudere bijvoorbeeld
hardhandig aanpakt of belangrijke basisbehoefte taken blijven liggen. Een serieus probleem dat aandacht verdient maar waar nog (te) weinig kennis over is. “

Lees hier het hele interview