Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Ouderenmishandeling

15 juni – de Dag tegen ouderenmishandeling

Vandaag, 15 juni, is het de dag tegen ouderenmishandeling. Er wordt dan wereldwijd aandacht besteedt...

Meldcode ontspoorde mantelzorg

Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein hebben de wettelijke verplichting om bij een...

In gesprek over ontspoorde mantelzorg, één van de vormen van ouderenmishandeling

Marline Ratering, werkzaam als Specialist Veiligheid HG/KM bij Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland in...

In gesprek over financieel ouder worden

‘’Kwetsbaarheid bij ouderen is één van mijn drijfveren”, aldus Fenny Tjeenk Willink. Naast financieel zorgverlener,...

Toolkit ouderenmishandeling

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft een toolkit ontwikkeld om professionals te helpen bewustzijn te...

Interview: wijkagent over ouderenmishandeling

Oudermishandeling, ook wel kind-ouder geweld of huiselijk geweld van jongeren tegen hun ouders genoemd. Dit...

De aanpak van ouderenmishandeling door Veilig Thuis

Bij Team Toegang, ook wel de front office genoemd, komen de eerste telefoontjes voor Veilig...

Factsheet: Cijfers ouder- en ouderenmishandeling 2020

In dit overzicht laten we cijfers zien van het aantal meldingen die binnen komen bij...

Casus Ouderenmishandeling

Helaas, het gebeurt nog steeds met grote regelmaat: ouderen die doelwit zijn van (financiële) uitbuiting,...

Interview: Financiële uitbuiting bij ouderen

Uit onderzoek blijkt dat financieel misbruik bij ouderen de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is...