Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Meldcode ontspoorde mantelzorg

Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein hebben de wettelijke verplichting om bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen. Er is een aanvulling op deze meldcode ontwikkeld om professionals te voorzien van specifieke kennis over ontspoorde mantelzorg, waardoor zij beter in staat zijn dit probleem te herkennen, te signaleren, te bespreken en volgens de meldcode te handelen.

Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is en er langzaam insluipt. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg ontspoord is en voor een professional maakt dit het moeilijk signaleren. Mantelzorg is iets dat mensen ‘overkomt’. Het document ‘meldcode ontspoorde mantelzorg’ biedt inzicht in de complexiteit van ontspoorde mantelzorg en geeft praktische handvatten om hiermee om te gaan.

Bekijk hier het document ‘Meldcode ontspoorde mantelzorg’