Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

In gesprek over financieel ouder worden

‘’Kwetsbaarheid bij ouderen is één van mijn drijfveren”, aldus Fenny Tjeenk Willink. Naast financieel zorgverlener, bewindvoerder, mentor en curator bij Bureau Tjeenk Willink is Fenny kartrekker van de Lokale Alliantie ‘Financieel Veilig Ouder Worden’ in de Gemeente Epe.

En dan heeft ze het vooral over financieel misbruik want dit is waar Fenny in haar werk veelal mee te maken heeft. “Ik verbaas me er vaak over dat er in de tussentijd nooit iemand aan de bel heeft getrokken en het zover heeft moeten komen.”

Meer aandacht voor preventie. Precies dat is de reden dat de ouderenalliantie is opgezet. “Ons doel is om professionals kennis met elkaar te laten delen en samen meer aandacht te hebben voor preventie. Hoe herken je de signalen van ouderenmishandeling waarvan financieel misbruik een onderdeel is. En wie kun je betrekken
voor de juiste hulp.” Of je nou een huishoudelijke hulp of casemanager dementie bent, je komt bij mensen thuis en ziet dingen gebeuren.”

Lees hier het hele interview