Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Nieuwe webpagina voor professionals

Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen.

Om deze doelgroep nog beter te ondersteunen, heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een nieuwe webpagina voor professionals gelanceerd. Bezoekers van de webpagina kunnen in een menu kiezen welke informatie zij nodig hebben: willen zij advies of een melding doen? Of zijn zij op zoek naar kennis op bepaalde vakgebieden? Ook zijn op de nieuwe webpagina belangrijke documenten, zoals het meldformulier, makkelijker te vinden.

Advies en zorgen melden
Op deze pagina is informatie terug te vinden over de meldcode, gesprekstechnieken en uiteraard informatie over de mogelijkheid om (anoniem) een melding te maken.

Kennis ontwikkelen en delen
Eén van de doelstellingen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het ontwikkelen en delen van kennis. De stichting heeft zes vakgroepen opgericht die gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen. Medewerkers delen hun ervaringen uit de praktijk met hun collega’s en externe partners. Denk aan trainingen, webinars of het ontwikkelen van routekaarten. Online is veel van deze informatie terug te vinden. Denk ook aan interessante interviews of infographics.

Online
De webpagina staat sinds eind februari online. De pagina is met ondersteuning van medewerkers uit verschillende teams gerealiseerd. De komende weken wordt de informatie op de website verder aangevuld.

Klik hier om de pagina te bezoeken.