Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Definitie ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar ouderen toe door een persoon van wie de oudere afhankelijk is.

Voorbeelden zijn het stevig beetpakken als de oudere niet luistert, ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van de oudere. Vaak begint het klein, maar het risico bestaat dat het van kwaad tot erger wordt. Een oudere geeft vaak niet aan dat hij hiermee te maken heeft, uit angst, uit schaamte of omdat hij daar niet meer toe in staat is. ​Bij ouderenmishandeling kan het gaan om lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, maar ook om financiële uitbuiting. Bij ouderenmishandeling is niet altijd sprake van kwade wil. Soms wordt de zorg over de oudere iemand teveel. ​Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken.