Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Kennis ontwikkelen & delen

Een van de doelstellingen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het ontwikkelen en delen van kennis. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heef zes vakgroepen die gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen. Medewerkers delen hun ervaringen uit de praktijk met hun collega’s en externe partners. Denk aan trainingen, webinars of het ontwikkelen van routekaarten.

Infographic Veiligheidsbeoordeling

Welke stappen worden er door Veilig Thuis doorlopen bij een veiligheidsbeoordeling? We laten je in onze infographic in één oogopslag zien dat dit proces bestaat uit de drie stappen; informatieverzameling, beoordeling en besluitvorming. Benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat?     Deze infographic is verschenen in de Nieuwsbrief April 2022.

Meldcode

Beroepskrachten, die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de stappen van de Meldcode doorlopen. Uiteraard kunnen ook beroepskrachten, die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling […]

Werkwijze Veilig Thuis

De medewerker van Veilig Thuis geeft advies en neemt meldingen van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling aan. Na ontvangst van de melding doet Veilig Thuis de triage (beoordeling van de urgentie van de hulpvraag). Dan wordt bepaald of Veilig Thuis gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of er […]

Gesprekstechnieken

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld. Ook plegers en slachtoffers zijn vaak bang, onzeker, zijn er moeilijk van te overtuigen dat huiselijk geweld niet vanzelf stopt en dat ze hulp moeten accepteren. Hieronder argumenten die u in een gesprek met een pleger of slachtoffer van huiselijk geweld kunt gebruiken. Gesprekstechnieken voor gesprek […]

Samenwerkingsafspraken gemeenten

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale teams aan een integrale systeemgerichte aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en gemeenten. Werkafspraken Procesafspraken Samen met CJG’s en Jeugdbescherming heeft Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een basis veiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt gehanteerd om in kaart te brengen hoe […]

meer BERICHTEN